Thức dậy tiềm năng du lịch Thành phố Vinh

Thành ph Vinh có nhiu tim năng du lch. Nhng năm gn đây Thành ph, Tnh và Trung ương đã đầu tư nhiu công trình nhm khai thác tim năng y nhưng trên nhiu mt, du lch thành ph hãy vn b ng.


Trước hết phi k TP Vinh có v trí giao thông thun li là yếu t quan trng hàng đầu để thu hút khách. Bên cnh đó, TP Vinh đim gia ca 2 trung tâm du lch ln tm quc gia: Khu Di tích Kim Liên và khu ngh mát, tm bin Ca Lò. Vinh còn có thun li là nhiu đim tham quan lý thú.

Hiếm thành ph ca mt tnh mà có ti 3 bo tàng ln như đây. Bo tàng Quân khu Bn, Bo tàng Xô Viết Ngh Tĩnh và Bo tàng Ngh An (Riêng Bo tàng Ngh An có đến 17.000 hin vt). Nếu t chc khéo thì tham quan 3 bo tàng đã lưu khách thêm 1 ngày. Cũng là hiếm hoi trên địa bàn có mt ngn núi cao va phi có th quan sát toàn b không gian thành ph như núi Quyết.


                          Mt góc Thành ph Vinh. nh: Phan Toàn

Trên đó ngoài Vng Đài ngm cnh quan toàn thành ph, khách còn được tham quan và dâng hương đền th Hoàng đế Quang Trung - v anh hùng dân tc mà các thế h người Vit Nam đều kính trng. Hin nay khách đến dâng hương ti đền th ngày mt nhiu: năm 2008 là 19 vn lượt người, năm 2010 lên 30 vn và 5 tháng đầu năm 2011 đạt trên 15 vn.

Trên địa bàn và quanh khu vc còn có nhiu đền chùa ni tiếng khác phc v nhu cu tâm linh ca khách như: đền Hng Sơn, chùa Cn Linh. Thành c Vinh cũng được du khách tìm đến - mt thành c xây dng t nhng năm 1804 (bng đất), hin vn còn 3 cng thành; hơn na trong thành c hin có 2 bo tàng và khu ph m thc đặc sn, tin cho khách tham quan, thưởng thc đặc sn m thc x Ngh.


Đặ
c bit, Thành ph Vinh còn có Qung trường mang tên Bác gn vi Công viên Trung tâm - mt cnh quan có din tích rng đến 41 ha - nơi có tượng Bác H bng đá hoa cương cao 12 mét, nng 200 tn, mt trong nhng bc tượng Bác ln và đẹp nht nước ta; Trên mô hình núi Chung là mt rng non cây xanh lưu nim.

Qung trường và công viên va là Khu tưởng nim thành kính va là nơi biu din ngh thut và vui chơi gii trí ca du khách. Theo thng kê, khách đến Qung Trường năm cao nht đến 3,2 triu lượt người, vi 5.215 đoàn khách trong nước và quc tế.


Ngoài ra Vinh còn m dch v du lch ven sông Lam, vãn cnh Tràm chim Hưng Hòa và ngược lên Nam Đàn quê Bác. Chưa hết, các siêu th; ch Vinh - mt ch có nhiu sn vt đặc sn và mi đầu tư hin đại - cũng là mt nơi du khách có nhu cu thăm thú. Tóm li, Vinh có đủ các loi hình du lch nếu được đầu tư ln và biết cách làm kinh tế lĩnh vc này.


Nhng năm qua lãnh đạo Thành ph và tnh ta đã có nhiu đầu tư nhm khai thác thế mnh đó, nht là t khi thành ph được công nhn Đô th loi I trc thuc tnh.

Thc hin Quyết định 239/2005/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph, Vinh được đầu tư mt s d án v lĩnh vc du lch như: đường du lch nam núi Quyết (74,8 t đồng) H thng giao thông đô th núi Quyết (51,4 t đồng); đền th Hoàng đế Quang Trung (22,7 t đồng) trùng tu cng Thành c, nâng cp 2 bo tàng... tng s vn được đầu tư nhng năm qua đến hàng nghìn t đồng. Hin nay thành ph đang tiếp tc trin khai mt s công trình thuc h tng du lch và tôn to các di tích.


S khách sn nhà ngh phc v du lch bng nhiu ngun vn Vinh đã tăng lên rt nhanh c s lượng và cht lượng: nếu năm 2010 có 120 cơ s, thì năm nay lên 134. Trong đó, đã có 5 khách sn "3 sao", 4 khách sn "2 sao" s còn li đủ tiêu chun phc v khách trung bình. Năm 2010 tng lượng khách du lch lên 1.628 lượt người.

Trung bình khách trong nước lưu trú ti thành ph đạt 2,4 ngày/người; khách quc tế 1,8 ngày/người, (tăng 0,64% so vi năm 2009). Tng doanh thu tăng lên dn: nếu 2005 mi 97 t đồng thì năm 2010 đã lên 256 t đồng, tc độ tăng bình quân trong 5 năm qua 21,4%). 5 tháng đầu năm nay, doanh thu cao hơn cùng k năm trước 15%.


                    Công viên Trung tâm Thành ph Vinh. nh: Sỹ Minh

Thế nhưng nhiu ý kiến ca các chuyên gia kinh tế và nht là trong k Đại hi Đảng b thành ph khóa XXII va qua vn cho rng ngành du lch Vinh còn bé nh, chưa phát huy được thế mnh tim năng.

Ti Hi ngh gia nhim k khóa XXI Đảng b nhn thy khuyết đim đó, nht là mãi đến 2008 đề án s 4 v "phát trin du lch" vn chưa trin khai (!) do vy lãnh đạo TP giao cho b phn liên quan kim đim, b khuyết ngay. Thành ph đã mnh dn nhìn thng vào hin trng ch ra nhng hn chế: "công tác quy hoch tng th, quy hoch chi tiết v phát trin du lch thành ph chưa rõ; chưa ch đạo quyết lit các d án, nhiu công trình xây dng d dang chưa phát huy tác dng đầu tư. Công tác tuyên truyn qung bá v tim năng du lch ca thành ph còn ít, chưa đáp ng yêu cu thu hút khách hướng v Thành ph Vinh trong mùa du lch.Vic t chc khai thác các đim, các tour chưa thc hin hiu qu.

C th như: công viên h cá Ca Nam, du thuyn sông Lam; rng bn chim Hưng Hòa...chưa có chiến lược xây dng các sn phm du lch đặc trưng để phc v nhu cu khách, tăng thêm doanh s thu. Chưa có phương án phát trin du lch l hành nhm thu hút khách ngoi tnh và khách nước ngoài. Vic liên kết vi ngành du lch tnh và địa phương lân cn chưa tt.

Nguyên nhân chính do đầu tư cho du lch chưa tương xng, và lc lượng cán b làm du lch chưa chuyên nghip còn non và thiếu. Vic chuyn qun lý ngành du lch t phòng kinh tế sang "Phòng văn hóa th thao, thông tin và du lch", li càng thiếu người chuyên trách.


Nhng yếu kém đó đến trước thm đại hi Đảng thành ph khóa XXII vn chưa khc phc được bao nhiêu. Đối chiếu vi Quyết định s 324/QĐ -TTg ca Th tướng Chính ph v "Điu chnh quy hoch thành ph Vinh đến năm 2025" trong đó ghi rõ: "Thành ph Vinh phát trin theo hướng: du lch, dch v, thương mi, công nghip công ngh cao; là trung tâm kinh tế Bc Trung B" thì Báo cáo chính tr Đại hi Đảng b đã b sung: Đẩy nhanh tc độ phát trin du lch hơn na, tăng nhanh t trng giá tr gia tăng du lch trong cơ cu kinh tế. M rng, phát trin các loi hình và sn phm du lch nhm đa dng hơn khách du lch để Vinh tr thành trung tâm lưu trú và trung tâm phân phi khách du lch ca tnh và vùng bc Trung B. Mun vy s tp trung phát trin du lch l hành to s đồng b trong s cung cp các dch v du lch; phát trin các loi hình du lch theo các hướng du lch ngh dưỡng, văn hóa, tâm linh, tham quan hi ngh hi tho; xây dng và phát trin các tuyến du lch trong tnh, trong nước và quc tế, hình thành và phát trin các cm du lch trong nước (cm du lch trung tâm Vinh - Kim Liên - Nam Đàn; cm du lch núi Quyết - Nguyn Du - Ngã ba Đồng Lc; cm du lch Tây nam; cm du lch Ca Lò.v.v). Mt khác, chú trng đào to và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán b làm công tác du lch; đầu tư nâng cp cơ s du lch, đáp ng nhu cu ca khách du lch ngày càng cao.


Không ch nêu ra được phương hướng đúng mà Thành ph Vinh đã có nhng chuyn động thc tế. Dù vn còn khó khăn, Thành ph vn được tnh và Trung ương quan tâm và mnh dn vay, mnh dn động viên đóng góp ca doanh nghip và toàn xã hi để đầu tư cho ngành công nghip không khói này. Riêng tng mc đầu tư trong 5 năm ti đã ghi trong kế hoch là 2.038 t đồng. 

Ngoài đào to ngun nhân lc, thành ph s đầu tư Khu du lch núi Quyết; Bến Thy 400 t đồng; Đường du lch Nam sông Vinh 200 t đồng; xây dng Khu văn miếu Trường Thi 37 t đồng; Phc dng văn miếu Ngh An 80 t đồng; xây dng trung tâm văn hóa thanh thiếu niên Ngh An 75 t đồng và xây dng khách sn Thanh Lch - Quang Trung ( 4.720 m2 ) 30 t đồng...


Tt c nhm có nơi vui chơi, tham quan đa dng, nơi ngh dưỡng đàng hoàng cho khách, phn đấu đến năm 2015 xây dng 170 cơ s lưu trú, (2 khách sn 5 sao, 2 khách sn 4 sao) đạt 3,4 triu lượt khách, doanh thu toàn ngành 650 t đồng, gp đôi hin nay.

tin mới

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Thảo luận 10 chuyên đề quan trọng sau phiên mạc phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tích cực tham gia các hoạt động tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có sự tham dự của 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đoàn đại biểu Nghệ An gồm 14 thành viên, do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bàn giao bếp ăn bán trú và tặng học bổng cho học sinh ở Anh Sơn

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bàn giao bếp ăn bán trú và tặng học bổng cho học sinh ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật", chiều 30/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và huyện Anh Sơn tổ chức bàn giao công trình bếp ăn bán trú cho điểm trường Trà Lân (trường Tiểu học Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).

Tà Cạ

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát chất lượng nguồn nhân lực, tình trạng trẻ em có bố mẹ đi làm ăn xa tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11, đoàn công tác Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát về hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực và những tác động ảnh hưởng đến trẻ em khi cha mẹ đi làm ăn xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Kỳ Sơn. 

Prudential Việt Nam

Prudential Việt Nam lần đầu ra mắt mô hình 'Shop bảo hiểm đồng giá' với mức phí chỉ từ 2.000 đồng/tháng

(Baonghean.vn) - Ngày 29/11, Prudential Việt Nam (Prudential) tiếp tục mở rộng tệp sản phẩm bảo hiểm trực tuyến với PRU-NĂNG ĐỘNG, với mô hình hoàn toàn mới - “Shop bảo hiểm đồng giá”, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn và cá nhân hóa các phương án bảo vệ phù hợp với nhu cầu của mình.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS

(Baonghean.vn) - Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An đã phát lời kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể,  đơn vị, tổ chức cộng đồng tăng cường sáng tạo, tiếp cận giải pháp mới và phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Tin buồn

TIN BUỒN

(Baonghean.vn) - Thị ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: