Thực hiện các chính sách hỗ trợ diêm nghiệp và diêm dân

05/10/2016 17:03

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Chính phủ có các chính sách ưu đãi hơn đối với diêm nghiệp và diêm dân. Hiện nay, giá muối thấp, khó khăn trong khâu tiêu thụ, đời sống diêm dân gặp nhiều khó khăn.

Vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời như sau:

Để hỗ trợ người dân làm muối ổn định sản xuất và đời sống, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/1999/QĐ-TTg ngày 15/7/1999 về một số chính sách phát triển muối; Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2010 và năm 2020 và nay là Quyết định số 4513/QĐ-BNN-CB ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thu hoạch muối tại Quỳnh Nghĩa ( Quỳnh Lưu)
Thu hoạch muối tại Quỳnh Nghĩa ( Quỳnh Lưu)

Trên cơ sở chính sách và quy hoạch phát triển muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện nhiều dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối trên toàn quốc.

Các dự án hoàn thành đã phát huy hiệu quả, tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho người dân làm muối, góp phần làm thay đổi bộ mặt của nông thôn vùng muối. Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư hoàn thành dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối Thuận Hòa Hải, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ, trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 4513/QĐ-BNN-CB ngày 21/10/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành “Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành muối theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại Quyết định số 1492/QĐ-BNN-CB ngày 04/5/2015” và tổ chức 02 Hội nghị công bố Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành muối đến các địa phương và doanh nghiệp.

Xã An Hòa, Quỳnh Lưu nhiều diện tích ruộng muối bị bỏ hoang, ảnh minh họa
Xã An Hòa, Quỳnh Lưu nhiều diện tích ruộng muối bị bỏ hoang, ảnh minh họa

Kết quả: sản xuất muối trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực, sản lượng muối năm sau cao hơn năm trước; diện tích sản xuất muối áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới đạt 5.095 ha, chiếm gần 34% diện tích sản xuất muối cả nước (trong đó: muối sạch đạt 3.702 ha, chuyển chạt lọc 547 ha, diện tích phủ bạt che mưa ô kết tinh đạt 94 ha, tương đương 846 ha); Cơ cấu sản phẩm muối công nghiệp bước đầu đã tăng từ 27,8% lên 31,2%.

Năm 2015, do thời tiết khô hạn, sản lượng muối đạt cao, gần 1,5 triệu tấn và lượng muối tồn chờ tiêu thụ trong vụ sản xuất thường lớn, cước vận tải tăng hơn 2 lần, giá tiêu thụ muối không tăng nên giá bán muối thấp, khó khăn trong khâu tiêu thụ, đời sống diêm dân gặp nhiều khó khăn.

Nắng mới trên cánh đồng muối, ảnh tư liệu minh họa
Nắng mới trên cánh đồng muối, ảnh tư liệu minh họa

Trên cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất, tiêu thụ và cân đối cung cầu muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao cho Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện việc mua muối tạm trữ năm 2015 tại văn bản số 5195/VPCP-KTTH ngày 07/7/2015 của Văn phòng Chính phủ, để tháo gỡ khâu tiêu thụ muối cho diêm dân.

Theo báo cáo của các địa phương có thu mua muối tạm trữ, giá muối đã tăng thêm bình quân 100 đồng/kg, trong đó tại tỉnh Nghệ An giá muối đã tăng từ 1.200 đồng/kg lên 1.400 đồng/kg đã giảm bớt những khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân làm muối.

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Người dân chăn thả dê trên cánh đồng muối bỏ hoang
Người dân chăn thả dê trên cánh đồng muối bỏ hoang,ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo xây dựng Nghị định của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh muối, trong đó đề xuất một số nội dung mới, đặc thù về cơ chế chính sách phát triển sản xuất muối như: việc quản lý quy hoạch và quỹ đất sản xuất muối;cân đối cung cầu và bình ổn thị trường muối; hỗ trợ sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai; ngoài ra,các chính sách về đất đai; đầu tư và tín dụng; khoa học và công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực và những nội dung quy định về quy hoạch, về sản xuất và kinh doanh muối cũng đã được bổ sung, nâng cao tính pháp lý trong dự thảo Nghị định, nhằm đạt được mục tiêu: tăng cường công tác quản lý sản xuất và kinh doanh muối, bảo vệ quy hoạch phát triển sản xuất muối, thúc đẩy phát triển sản xuất muối ổn định, đáp ứng nhu cầu về muối cho tiêu dùng của nhân dân, cho công nghiệp và các mục đích khác.

PV (TH)

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện các chính sách hỗ trợ diêm nghiệp và diêm dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO