Thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban pháp luật của Quốc hội

16/03/2015 09:27

(Baonghean) - Công văn số 1276/UBND.KT của UBND tỉnh Nghệ An

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 848/VPCP-V.I ngày 2/2/2015 về việc thực hiện kiến nghị giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước tại Báo cáo số 2804/BC-UBPL13 ngày 14/11/2014 của Ủy ban pháp luật của Quốc hội; để đưa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Rà soát, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý ở các lĩnh vực có nhiều khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách an sinh xã hội... nhằm giải quyết tốt các công việc của tổ chức, công dân, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật. Nâng cao trách nhiệm người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc tiếp công dân, đối thoại với công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư mới phát sinh ngay tại cơ sở.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, đặc biệt chú trọng các biện pháp hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; thực hiện Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 7/10/2014 của UBND tỉnh về thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 3/9/2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính nhằm phục vụ tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 9/9/2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 23-CT/TU ngày 9/9/2014 về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo).

3. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm rõ trách nhiệm, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức sai phạm, thiếu trách nhiệm trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo đế cố ý vi phạm pháp luật, gây mất trật tự công cộng.

4. Kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh; chủ động nắm chắc và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc đông người, kịp thời có phương án giải quyết, không để phát sinh điểm nóng.

UBND tỉnh Nghệ An

Thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban pháp luật của Quốc hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO