Thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc đảng viên

(Baonghean) - Thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu việc rà soát, sàng lọc đảng viên và đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, phải kiên quyết, kịp thời nhưng thận trọng, chặt chẽ, khách quan.

Xóa tên trong danh sách đảng viên

Đến cuối năm 2018, Đảng bộ thành phố Vinh có 23.613 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ thành phố rất coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên, đồng thời kiên quyết xóa tên trong danh sách đảng viên khi không chấp hành đúng Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, với đặc thù của Đảng bộ, phần lớn đảng viên bị xóa tên trong danh sách là những đảng viên nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt Đảng. Thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy Vinh cho thấy, trong các năm 2015, 2016, 2017, 2018 có lần lượt 17, 39, 30, 25 đảng viên bị xóa tên trong danh sách, và từ đầu năm 2019 đến nay đã có 15 đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Đảng viên đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tại Ban Tổ chức Thành ủy Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ thị xã Thái Hòa hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở, 258 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 5.001 đảng viên. Thống kê của Ban Tổ chức Thị ủy cho thấy, năm 2015 có 4 đảng viên, năm 2016 có 9 đảng viên, năm 2017 có 10 đảng viên và năm 2018 có 8 đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng. Tất cả các hồ sơ, quyết định đều được Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên theo đúng quy định.

Trên toàn tỉnh, theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thì từ năm 2015 đến hết năm 2018 có 5.200 đảng viên nghỉ công tác, chuyển về sinh hoạt Đảng tại địa phương; tuy nhiên, trong số này có 168 đảng viên đã không chuyển sinh hoạt Đảng.

Có những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng và bị xóa tên trong danh sách đảng viên như: Chất lượng “đầu vào”, nhận thức của đảng viên; vai trò quản lý, giáo dục đảng viên của cấp ủy, chi bộ;…

Mỗi đảng viên đều có những lý do và hoàn cảnh cụ thể khác nhau, nhưng về mặt chủ quan đa phần bỏ sinh hoạt Đảng là do bản lĩnh chính trị không vững vàng, giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng;

Thậm chí có những đảng viên sau khi nhận quyết định nghỉ hưu hoặc giải quyết chế độ chính sách chuyển về địa phương đã thờ ơ với sinh hoạt Đảng; có đồng chí không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, không nộp hồ sơ và giấy chuyển sinh hoạt cho đảng ủy cơ sở, tự động bỏ sinh hoạt Đảng;…

Những hiện tượng như vậy làm ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điểm 1, Điều 8 của Điều lệ Đảng quy định: Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ, thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa trao tặng Huy hiệu 70 tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thâm - Chi bộ xóm Hưng Nam, xã Tây Hiếu. Ảnh tư liệu

Nghiêm túc, thận trọng trong rà soát, sàng lọc

Từ thực tiễn và yêu cầu đặt ra, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 28 -CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 187 - KH/TU ngày 8/4/2019 triển khai cho các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, trong đó tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm túc thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Trên cơ sở Chỉ thị số 28 -CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 187 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu chung đặt ra; đồng thời gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương để có giải pháp hiệu quả nhất.

Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Vinh trao đổi về công tác rà soát, sàng lọc đảng viên. Ảnh: Thành Duy

Tại thành phố Vinh, đồng chí Nguyễn Trí An - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Căn cứ vào đặc thù địa bàn có nhiều đảng viên nghỉ hưu hàng năm,  Thành ủy đã có công văn gửi 7 đảng ủy, gồm: Khối Các cơ quan tỉnh, Doanh nghiệp tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về việc phối hợp rà soát, nắm bắt số lượng đảng viên nghỉ hưu.

Trên cơ sở đó, Thành ủy sẽ đối chiếu điểm đến sinh hoạt của đảng viên tại các phường, xã và nắm chắc thực trạng số đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng để có giải pháp xử lý.

Đối với Thị ủy Thái Hòa, đồng chí Trần Khánh Sơn - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Thái Hòa cho biết:  Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn cũng đã chủ động đổi mới, triển khai một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên.

Qua triển khai, giải pháp hiệu quả nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngay từ đầu năm và định kỳ đánh giá. Tại các phường, xã, hầu hết các chi bộ đều phân công rõ nhiệm vụ cho từng đảng viên. Hàng năm, các đảng bộ, chi bộ đều tổ chức hội nghị đại biểu quần chúng để ban chi ủy, đảng viên tự phê bình và tiếp thu những phê bình, đóng góp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém.

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Thái Hòa

Theo Kế hoạch số 187 - KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, trước mắt trong năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành đợt rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng với lộ trình: cấp ủy cơ sở rà soát, sàng lọc, thực hiện quy trình cho đảng viên ra khỏi Đảng, tổng hợp báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở trước ngày 19/5/2019; cấp ủy cấp trên cơ sở xem xét, quyết định cho đảng viên ra khỏi Đảng theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/6/2019. 


Tin liên quan

Các tin khác