Thực hiện quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Sáng 25/12, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Các đồng chí ủy viên TƯ Đảng: Hoàng Trung Hải- Phó Thủ tướng Chính phủ, Cao Đức Phát- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị. Điểm cầu Nghệ An do các đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT đồng chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu theo dõi trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An
 
Năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Tái cơ cấu ngành được tập trung triển khai thực hiện và đã có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển KT-XH.  Sản xuất tăng trưởng với tốc độ cao hơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Chính sách phát triển thủy sản, kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia được chú trọng. Hầu hết các lĩnh vực, hoạt động khác của ngành đều có sự chuyển biến đáng kể. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt gần 31 tỷ USD, tốc độ phát triển của ngành đạt 3,3%. Năm 2015, ngành chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiệu quả và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện quyết liệt tại cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.
 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.
 
Năm 2014, ngành nông nghiệp Nghệ An triển khai nhiệm vụ với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và nỗ lực của nông dân nên cả ba vụ sản xuất đều được mùa và được giá. Toàn tỉnh đã sản xuất được 1,2 triệu tấn lương  thực, khai thác thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực, các tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã được ngư dân tập trung đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại, nhờ đó hiệu quả đánh bắt thủy hải sản đạt hiệu quả cao. Công tác phát triển bảo vệ rừng được quan tâm thực hiện tốt. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Phú Hương