Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và xây dựng TCCS đảng vùng đặc thù

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Cùng làm việc với Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy.

Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng do lãnh đạo Ban Tổ chức tình bày  cho thấy, từ sau Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, đề án, thông tri, quy chế, quy định, quyết định… về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, trong đó có Nghị quyết số 09- NQ/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2015”; đề án số 2392- ĐA/TU “Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2012-2015 tính đến năm 2020”.  Nhờ đó, đã góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả 3 chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đề ra gồm: chỉ tiêu tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM; khối, xóm, thôn, bản có tổ chức đảng và đảng viên và chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm.                   Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận buổi làm việc                                      Lãnh đạo Ban Tổ chức phát biểu ý kiến.

6 tháng đầu năm 2013, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban đã chủ động, nỗ lực phấn đấu, tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, trong đó có nội dung trọng tâm là đánh giá, xếp loại tổ chức cán bộ, đảng viên năm 2012; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện đề án sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng… Tuy nhiên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở vùng đặc thù, trong các doanh nghiệp chuyển biến chậm, chưa bền vững; phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại xóm, bản chưa có chi bộ đảng, chưa có đảng viên kết quả hạn chế; việc kiểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp phòng, ban, chi bộ, đảng viên chất lượng chưa cao; quy hoạch cán bộ ở một số đơn vị còn hạn chế, tiến độ chưa kịp thời…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác tổ chức cán bộ. Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Ban Tổ chức cần tập trung khắc phục những tồn tại đã chỉ ra; hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ gắn với thực hiện quy hoạch; thực hiện đào tạo luân chuyển cán bộ gắn với các cơ chế chính sách khuyến khích, động viên cán bộ; tập trung phát triển đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vùng đặc thù, vùng dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp. Cán bộ làm công tác tổ chức cần nâng cao năng lực, hoàn thiện mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


Hữu Nghĩa