Thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

(Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 4/2/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các mặt công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Thời gian từ nay đến Tết cổ truyền của dân tộc không còn nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, kiểm tra kịp thời việc thực hiện các kế hoạch bảo đảm nguồn cung cầu hàng hoá trước, trong và sau Tết; thường xuyên nắm chắc diễn biến cung cầu hàng hoá trên địa bàn, kiên quyết không để thiếu hàng, sốt giá tại bất kỳ địa phương nào, nhất là các hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân và tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới. Theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng dịp Tết để tăng giá bất hợp lý. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là đối với lương thực, thực phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán; đình chỉ ngay các vi phạm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

2. Đôn đốc, kiểm tra bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ thêm cho những người khó khăn trong cộng đồng được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi.

3. Tổ chức các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, chống buôn bán, sử dụng trái phép pháo nổ, kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cháy nổ; bảo đảm cao nhất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

4. Chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức vận chuyển hành khách, hàng hoá thông suốt, kịp thời trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các bến tàu, bến xe, nơi tập trung hành khách đi lại để bảo đảm tối đa yêu cầu vận chuyển hành khách, hàng hoá và an ninh trật tự trong dịp Tết; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chèn ép khách, nạn đầu cơ vé tàu, vé xe; thường xuyên bố trí lực lượng tại các địa bàn, vị trí giao thông trọng điểm để khắc phục ngay tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phức tạp trên địa bàn; chủ động xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực và địa bàn quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

                                                                  Chủ tịch UBND tỉnh
                                                                          Hồ Đức Phớc