Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình về sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Đây đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở cơ sở sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp. Hiện nay còn có nhiều phương án đề xuất xử lý tài sản công khác nhau sau sáp nhập nên việc Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình là rất cần thiết.

Sáng 28/2, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành. 

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình về sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công sau sáp nhập ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
KẾT TINH TRÍ TUỆ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH

Tại chương trình làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất đề cương Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Theo đó, đề cương gồm 5 phần chính, trong đó nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh; các hoạt động giám sát; hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác của HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình về sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công sau sáp nhập ảnh 2
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày dự thảo đề cương Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn cho biết: Đề án còn nhấn mạnh đến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động của HĐND tỉnh với mục tiêu triển khai đồng bộ hệ thống thông tin, quản lý hoạt động của HĐND tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, đào tạo bồi dưỡng năng lực ứng dụng số vào hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, cũng như cán bộ, công chức trong cơ quan tham mưu hoạt động của HĐND tỉnh; hoàn thiện quy định về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh.

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026” sẽ được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, trước khi trình Kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 7/2022 để ban hành Nghị quyết về thực hiện Đề án.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình về sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công sau sáp nhập ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc nhấn mạnh chất lượng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026” cần đặt lên hàng đầu. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh: Quá trình chỉ đạo xây dựng Đề án, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh yếu tố bảo đảm chất lượng và tiến độ, trong đó ưu tiên chất lượng.

Kết luận nội dung trên, đối với đề cương Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”, sau khi được Thường trực thông qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực, các Ban, Văn phòng và Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tập trung cao độ, kết tinh trí tuệ để xây dựng và hoàn thành đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào phiên họp thường kỳ tháng 4/2022.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Chất lượng của đề án phải được đặt lên hàng đầu vì đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG SAU SÁP NHẬP

Cũng tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về đề xuất nội dung giải trình tại phiên họp tháng 5/2022. 

Sau khi tổng hợp đề xuất, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh chọn 1 trong 2 nội dung gồm: Công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng: Thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới. 

Nội dung thứ hai là kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh: Thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới. 

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình về sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công sau sáp nhập ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đề nghị lựa chọn việc giải trình đối với kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh ở những đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập vì đây đang làm vấn đề bức xúc ở cơ sở. Ảnh: Thành Duy

Về các vấn đề giải trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị lựa chọn nội dung thứ hai song cần giới hạn nội hàm là chỉ giải trình đối với kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh ở những đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập. 

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đây đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở cơ sở. Hiện nay còn có nhiều phương án đề xuất xử lý tài sản công khác nhau sau sáp nhập, nên việc Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình là rất cần thiết.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất lựa chọn nội dung giải trình là kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh ở những đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập: Thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới. 

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình về sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công sau sáp nhập ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý kết luận các nội dung liên quan tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Còn nội dung về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng - thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đang chỉ đạo và tới đây sẽ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ kiểm tra chuyên đề một số địa bàn, đơn vị liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cũng yêu cầu tại phiên giải trình tháng 5/2022 cần báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức vào tháng 9/2021.

Cũng tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 2; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 3/2022.

Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt danh mục 36 nội dung xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt danh mục 36 nội dung xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2022

(Baonghean.vn) - Nội dung 36 nghị quyết này sẽ do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ và chuyên đề trong năm. Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc bổ sung nội dung vào danh mục này chỉ được xem xét trong trường hợp có văn bản chỉ đạo mới của Trung ương cần cụ thể hóa hoặc thực tiễn cấp bách đặt ra trên địa bàn tỉnh.

Tin mới

Trải nghiệm đáng nhớ với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ

Trải nghiệm đáng nhớ với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Dịp này, đến với các bản làng có dịch vụ du lịch trải nghiệm ở miền Tây xứ Nghệ, du khách được trải nghiệm check-in bên những vườn mơ, vườn mận đẹp mơ màng; thưởng thức ẩm thực và lĩnh hội nhiều điều thú vị, bổ ích về lịch sử giàu bản sắc văn hoá các dân tộc vùng cao Nghệ An.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/1

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục 35 nghị quyết ban hành năm 2023; Ngày Thần Tài, vàng bất ngờ giảm giá, thị trường kém sôi động; Ngăn ngừa hoạt động mê tín dị đoan dịp lễ hội đầu năm... là những nội dung chính trong ngày 31/1.
Nghệ An: 449 trường hợp xe khách bị xử phạt

Nghệ An: 449 trường hợp xe khách bị xử phạt

(Baonghean.vn) - Theo số liệu tổng hợp của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), từ ngày 1- 31/1/2023, lực lượng CSGT đã tổ chức 2.250 ca tuần tra kiểm soát, với 10.504 lượt CBCS tham gia. Theo đó, đã lập biên bản vi phạm 3.649 trường hợp, trong đó 449 trường hợp xe khách.
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp đôn đốc thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 31/1, tại xã Nhôn Mai, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương làm trưởng đoàn đã đến tặng thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy cho các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An.
Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

(Baonghean.vn) - Cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh được tiến hành nhằm ngăn chặn xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người. Những cơ sở karaoke, quán bar... không đủ tiêu chuẩn về an toàn PCCC, phần lớn do sử dụng vật liệu trang trí và cách âm dễ cháy phải ngưng hoạt động.
Giữ bình yên biên giới

Giữ bình yên biên giới

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.
Ô tô giá từ 500-700 triệu đồng đang khuynh đảo thị trường

Ô tô giá từ 500-700 triệu đồng đang khuynh đảo thị trường

Nhìn vào danh sách 10 mẫu ô tô có doanh số cao nhất Việt Nam năm 2022, không khó để thấy chiếm phần lớn là những mẫu xe trong khoảng giá từ 500-700 triệu đồng. Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Xpander lần lượt nằm ở 3 vị trí dẫn đầu với hơn 20.000 chiếc bán ra mỗi mẫu.