Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình về sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công sau sáp nhập

Thành Duy 28/02/2022 13:39

(Baonghean.vn) - Đây đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở cơ sở sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp. Hiện nay còn có nhiều phương án đề xuất xử lý tài sản công khác nhau sau sáp nhập nên việc Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình là rất cần thiết.

Sáng 28/2, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

KẾT TINH TRÍ TUỆ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH

Tại chương trình làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất đề cương Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Theo đó, đề cương gồm 5 phần chính, trong đó nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh; các hoạt động giám sát; hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác của HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày dự thảo đề cương Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn cho biết: Đề án còn nhấn mạnh đến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động của HĐND tỉnh với mục tiêu triển khai đồng bộ hệ thống thông tin, quản lý hoạt động của HĐND tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, đào tạo bồi dưỡng năng lực ứng dụng số vào hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, cũng như cán bộ, công chức trong cơ quan tham mưu hoạt động của HĐND tỉnh; hoàn thiện quy định về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh.

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026” sẽ được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, trước khi trình Kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 7/2022 để ban hành Nghị quyết về thực hiện Đề án.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc nhấn mạnh chất lượng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026” cần đặt lên hàng đầu. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh: Quá trình chỉ đạo xây dựng Đề án, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh yếu tố bảo đảm chất lượng và tiến độ, trong đó ưu tiên chất lượng.

Kết luận nội dung trên, đối với đề cương Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”, sau khi được Thường trực thông qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực, các Ban, Văn phòng và Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tập trung cao độ, kết tinh trí tuệ để xây dựng và hoàn thành đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào phiên họp thường kỳ tháng 4/2022.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Chất lượng của đề án phải được đặt lên hàng đầu vì đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG SAU SÁP NHẬP

Cũng tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về đề xuất nội dung giải trình tại phiên họp tháng 5/2022.

Sau khi tổng hợp đề xuất, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh chọn 1 trong 2 nội dung gồm: Công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng: Thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Nội dung thứ hai là kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh: Thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đề nghị lựa chọn việc giải trình đối với kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh ở những đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập vì đây đang làm vấn đề bức xúc ở cơ sở. Ảnh: Thành Duy

Về các vấn đề giải trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị lựa chọn nội dung thứ hai song cần giới hạn nội hàm là chỉ giải trình đối với kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh ở những đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đây đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở cơ sở. Hiện nay còn có nhiều phương án đề xuất xử lý tài sản công khác nhau sau sáp nhập, nên việc Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình là rất cần thiết.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất lựa chọn nội dung giải trình là kết quả thực hiện sắp xếp, sử dụng và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh ở những đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập: Thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý kết luận các nội dung liên quan tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Còn nội dung về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng - thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đang chỉ đạo và tới đây sẽ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ kiểm tra chuyên đề một số địa bàn, đơn vị liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cũng yêu cầu tại phiên giải trình tháng 5/2022 cần báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức vào tháng 9/2021.

Cũng tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 2; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 3/2022.

Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt danh mục 36 nội dung xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt danh mục 36 nội dung xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2022

(Baonghean.vn) - Nội dung 36 nghị quyết này sẽ do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ và chuyên đề trong năm. Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc bổ sung nội dung vào danh mục này chỉ được xem xét trong trường hợp có văn bản chỉ đạo mới của Trung ương cần cụ thể hóa hoặc thực tiễn cấp bách đặt ra trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình về sắp xếp, sử dụng, quản lý tài sản công sau sáp nhập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO