Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý việc chặt phá rừng trái phép

Kính gửi: - Ban Nội chính Tỉnh ủy;

                 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Sau khi xem xét Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 09/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong về xử lý việc khai thác rừng trái phép tại xã Hạnh Dịch, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, tham mưu chỉ đạo các ngành trong khối nội chính xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng trái phép nằm trong vùng lõi rừng đắc dụng trên khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để răn đe và phòng ngừa./.

 T/L Ban Thường vụ

Chánh Văn phòng

TRẦN CÔNG DƯƠNG