Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Chiều 7/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã giao ban với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình công tác qu‎ý II, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý‎ III/2013.

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Tô Hồng Hải -Trưởng Ban Tuyên giáo; Võ Viết Thanh - Chủ nhiệm UB Kiểm tra; Trần Công Dương - Chánh văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, văn phòng Tỉnh ủy.Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu kết luận

Trong quý II/2013, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát chức năng nhiệm vụ được giao và Thông báo số 726-TB/TU, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm. Ban tham mưu, chuẩn bị kịp thời các nội dung họp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; chuẩn bị tốt nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Bộ Chính trị; báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tham mưu báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6 BCH TƯ Đảng; kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở các cấp, các ngành; tham mưu đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế Thị xã Hoàng Mai và sắp xếp bộ máy, cán bộ huyện Quỳnh Lưu sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập Thị xã Hoàng Mai…Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra phát biểu

Kết luận tại buổi giao ban, đồng chí Trần Hồng Châu đánh giá cao công tác tham mưu của Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban trong việc chuẩn bị các nội dung tài liệu cho các phiên làm việc quan trọng của BTV Tỉnh ủy với Bộ Chính trị; lãnh đạo lấy ‎ kiến góp ‎‎ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp; tham mưu thực hiện các quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt; thực hiện tốt công tác lãnh đạo tổ chức mặt trận và các đoàn thể…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: lãnh đạo công tác tư tưởng vẫn chưa tốt; kiểm tra đôn đốc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 chưa quyết liệt; nắm tình hình cơ sở và tham mưu thực hiện tại cơ sở chưa kịp thời… Thời gian tới, Văn phòng và các ban tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, QPAN, XD Đảng; tham mưu BTV chương trình quán triệt học tập thực hiện tốt Nghị quyết 26- NQ/ TƯ của Bộ Chính trị về định hướng phát triển Nghệ An; lãnh đạo thực hiện NQ TƯ4 về những việc cần làm ngay và Chỉ thị 03- CT/TƯ đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện xử lý các vụ việc phát sinh…


Tin, ảnh: Hữu Nghĩa