Thường trực Tỉnh ủy giao ban với MTTQ và các đoàn thể

(Baonghean.vn) - Sáng 7/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với MTTQ và các đoàn thể.
 
Trong thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20 của Bộ Chính trị về Nghệ An để BTV Tỉnh ủy làm việc với Bộ Chính trị  và ra Nghị quyết về Nghệ An; Tham gia tốt sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai sửa đổi, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Phối hợp triển khai các hoạt động, các phong trào nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động của đoàn thể có cải tiến hướng về cơ sở nhiều hơn, quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, hộ nghèo...Đồng chí Trần Hồng Châu kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Châu ghi nhận, đánh giá cao vai trò  của MTTQ và các đoàn thể trong thời gian qua; đồng thời lưu ý, trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể cần tập trung phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TƯ 4, trong đó tập trung vào giải quyết những việc cần làm ngay của cơ quan, đơn vị.
 
Bên cạnh đó, tập trung triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; phối hợp lấy phiếu tín nhiệm và các chức danh chủ chốt; làm tốt công tác từ thiện nhân đạo...


Thanh Lê