Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị ĐH Đảng tại Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Chiều 8/4/2015, tại Diễn Châu, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Diễn Châu để kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp trên địa bàn. Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tham gia có đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên theo dõi huyện và đại diện các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Diễn Châu
Đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Diễn Châu báo cáo tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng.
Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Diễn Châu báo cáo về công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện.
Đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy Diễn Châu báo cáo kết quả đại hội điểm

Về chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp, đến thời điểm này, sau khi tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT và các văn bản liên quan về Đại hội đảng các cấp, huyện đã ban hành các văn bản cụ thể hóa văn bản cấp trên thành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Cụ thể, huyện đã thành lập, phân công các tiểu ban Đại hội, phân công cấp ủy viên chỉ đạo, theo dõi cơ sở; đã chỉ đạo 645/645 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đại hội xong nhiệm kỳ 2015-2017; tổ chức thành công đại hội điểm 2 xã trong tháng 3/2015, đang tiến hành đại hội thí điểm xã thứ 3 và dự kiến trong tháng 4 và tháng 5/2015 sẽ đại hội đại trà; dự thảo văn kiện báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 được BTV Huyện ủy cho ý kiến lần 2.

Bên cạnh kết quả trên, quá trình chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp và đại hội điểm đã xuất hiện một số đơn thư, kiến nghị liên quan đến Đảng bộ và chi bộ một số xã, thị. Nhìn chung các nội dung trên đang được Thường trực Huyện ủy giao cho các tiểu ban chủ động kiểm tra và tham mưu giải quyết…

Đồng chí Lê Văn Cầm - Tỉnh ủy viên, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu
Đồng chí Lê Thị Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu

Tại buổi làm việc, sau khi đại diện một số tiểu ban cấp huyện báo cáo về công tác tuyên truyền, kết quả đại hội thí điểm và công tác chuẩn bị cơ sở cho đại hội và một số đề xuất kiến nghị, đại diện các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã phát biểu gợi mở thêm một số nội dung đề nghị huyện làm rõ liên quan đến đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đại hội các cấp…

Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì kết luận nội dung kiểm tra

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận đánh giá cao sự chuẩn bị cho buổi làm việc của huyện trong điều kiện có biến động về cán bộ chủ trì cốt cán. Tuy vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cùng với chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp thì huyện cần tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ 2015 để làm cơ sở hoàn thành cho cả nhiệm kỳ; phải làm quyết liệt, không chờ đợi, né tránh các vấn đề nảy sinh để Diễn Châu phải là một trong những đầu tàu thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Về chuẩn bị cho đại hội đảng, huyện phải làm thật tốt, kết hợp các mảng công tác, từ tuyên truyền, tư tưởng, tổ chức nhân sự, đến kiểm tra giám sát và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất; phải thấm nhuấn tư tưởng sát dân, gần dân, khách quan trung thực; chống tư tưởng cục bộ, bè phái, thiếu suy tôn và diễn biến tư tưởng trong công tác cán bộ, làm nhân sự; cần chủ động nắm bắt dư luận để làm tốt định hướng tuyên truyền cho nhân dân; kết hợp đại hội với kỷ niệm các ngày lễ lớn để tuyên truyền có điểm nhấn, sôi nổi hơn đồng thời phải đa dạng hóa hình thức để người dân được biết.

Cùng với chỉ đạo công tác nhân sự, phải bám sát, chỉ đạo cơ sở để nội dung văn kiện xây dựng phù hợp với đặc thù, điều kiện từng địa bàn, cơ quan. Khi tiến hành đại hội, tùy từng loại hình chi bộ, đảng bộ mà có hình thức trình bày cho phù hợp, ngắn gọn, đúng trọng tâm; góp ý vào văn kiện đại hội cấp trên phải nghiêm túc, cẩn thận; văn kiện huyện phải xây dựng kết cấu hợp lý hơn, nêu rõ chủ đề đại hội; bổ sung thêm một số nội dung theo mẫu hướng dẫn và góp ý bổ sung của các ban ngành cấp tỉnh; đưa ra chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới còn thấp; phần giải pháp phải được tách riêng và nêu rõ ràng hơn; chú ý đến thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn, quan tâm phát triển dịch vụ, thương mại; tiêu chí đánh giá cần được thay đổi theo quy định mới; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền theo mô hình cải cách tư pháp...

Các nội dung kiến nghị đề xuất khác liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất cho đại hội, điều kiện bằng cấp của nhân sự cấp ủy xóm hay chế độ cho người không đủ điều kiện tái cử... huyện cần có văn bản cụ thể để Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ quy định hướng dẫn của cấp trên tham mưu để Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến xử lý./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải