Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác đại hội đảng ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Chiều 2/4, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đã có chương trình kiểm tra công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015 tại huyện Hưng Nguyên.

Cùng dự làm việc có các đồng chí: Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Hồng Châu chủ trì cuộc làm việc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Hưng Nguyên có 26/35 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,48%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng/năm, tăng 2,06% lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp (chiếm 38,99%) và dịch vụ (chiếm 35,19%), giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp còn 25,82%.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra như tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế;.... Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm. Đảng bộ huyện giữ vững danh hiệu Đảng bộ vững mạnh; hàng năm chính quyền xếp loại xuất sắc.  

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu góp ý, bổ sung một số định hướng phát triển mà Hưng Nguyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác chỉ đạo đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy để triển khai. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng ở 100% TCCSĐ trong toàn đảng bộ. Quan tâm kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở và chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên và nhân sự cấp ủy.

Đồng chí Đậu Văn Thanh - Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi thông tin cần rút kinh nghiệm để công tác chỉ đạo đại hội cơ sở đại trà đạt yêu cầu đề ra

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm, đại hội cơ sở thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Theo đó có 6/59 TCCSĐ (chiếm 10,1%) được chọn tổ chức đại hội điểm, trong đó có 2 đơn vị được chọn thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Đến thời điểm này có 5/6 đơn vị đã đại hội xong, đảm bảo các yêu cầu đề ra; cấp ủy khóa mới đạt tiêu chuẩn và đúng định hướng; tỷ lệ nữ, trẻ tuổi vượt yêu cầu, tỷ lệ đổi mới gần đạt 1/3.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh phát biểu yêu cầu huyện quan tâm công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp
Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc phát biểu tại cuộc làm việc
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên - Hoàng Văn Phi tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ cứu của các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến tham gia góp ý, bổ cứu về công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp cũng như báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của các đại biểu, đồng chí Trần Hồng Châu yêu cầu Huyện ủy Hưng Nguyên cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chống tư tưởng ỷ lại, cầm chừng, cục bộ. Gắn công tác tư tưởng với triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Quan tâm xây dựng nội dung văn kiện báo cáo chính trị tại đại hội đảng cơ sở sát tình hình của từng địa phương, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cả nhiệm kỳ ở từng loại hình, địa bàn cụ thể. Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên cần định hướng, gợi ý cho cơ sở thảo luận văn kiện báo cáo chính trị đại hội đảng cấp trên đảm bảo có chất lượng.

Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu chỉ đạo

Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên quan tâm xây dựng văn kiện báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cao hơn kết quả đã đạt được, tạo động lực phát triển trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trần Hồng Châu cũng gợi mở một số định hướng phát triển của huyện về công nghiệp, dịch vụ thương mại, nông nghiệp, thu hút đầu tư; chú trọng công tác cải cách hành chính. Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 phải đầy đủ, nghiêm túc, thể hiện rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo những ưu điểm, khuyết điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015. Lấy ý kiến văn kiện đại hội đảng các cấp phải rộng rãi, hội tụ được trí tuệ, nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân. Công tác nhân sự đại hội chú trọng đến chất lượng, quan tâm tỷ lệ nữ, trẻ tuổi và tỷ lệ đổi mới. Chú trọng tập huấn công tác bầu cử, quy chế bầu cử và các quy định của Trung ương về đại hội đảng các cấp đảm bảo đại hội đảng các cấp diễn ra thành công...

Mai Hoa