Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác ĐH đảng các cấp ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 23/3, đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chương trình kiểm tra công tác đại hội đảng các cấp và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 tại huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Trần Hồng Châu chủ trì cuộc làm việc

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị xã Hoàng Mai, các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVI được xác định từ đầu nhiệm kỳ được điều chỉnh, bổ sung sát với tình hình thực tế của huyện. Đến thời điểm này, đã có 18/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 1,44%/kế hoạch 10 -12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,33 triệu đồng/năm/kế hoạch 24 - 25 triệu đồng.

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Lê Đức Cường báo cáo tình hình công tác đại hội các cấp

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra như giảm mức sinh; tỷ lệ gia đình, làng văn hóa, xã có thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn; tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo. Toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM/kế hoạch 6-7 xã. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm và tạo ra những bước chuyển tiến bộ.

Đồng chí Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi về một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị văn kiện và công tác đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đại hội đảng các cấp
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Sâm phát biểu

Về công tác chỉ đạo đại hội các cấp, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu là đơn vị được chọn đại hội điểm của tỉnh, cho nên việc triển khai đại hội đảng các cấp được chỉ đạo sớm và đẩy nhanh.

Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở cơ bản hoàn thành trong tháng 01/2015 và một số cơ sở còn lại hoàn thành trong tháng 02/2015. Toàn huyện có 87 Đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 33 đảng bộ xã, thị trấn và 44 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị. Đến thời điểm này, đã có 20 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành duyệt đại hội, trong đó có 4 đảng bộ đã hoàn thành xong đại hội được tổ chức thí điểm, gồm Đảng bộ xã Quỳnh Đôi, Đảng bộ xã Quỳnh Lương, Đảng bộ xã Tân Sơn và Đảng bộ Xí nghiệp muối Vĩnh Ngọc. Ở 4 đơn vị đại hội điểm đều đã bầu cấp ủy một lần đủ số lượng, đúng định hướng, chất lượng cấp ủy viên cao hơn, tỷ lệ nữ, trẻ và đổi mới đảm bảo theo quy định. Huyện cũng đã quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề trước, trong và sau đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở và đại hội điểm.

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh phát biểu tại cuộc làm việc

Riêng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện, đến thời điểm này, báo cáo chính trị đã được xây dựng và được Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến lần 3 và đang chuyển xuống xin ý kiến cơ sở. Huyện cũng chuẩn bị xong phương án nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi đề nghị Huyện ủy Quỳnh Lưu quan tâm giải quyết các vấn đề nảy sinh, tạo đồng thuận cao.
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo làm rõ một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Hồng Châu, nhấn mạnh: Song song chỉ đạo đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu cần nỗ lực, tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra và của năm 2015. Phối hợp rà soát giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các vấn đề phát sinh, nổi cộm trên địa bàn, các vấn đề liên quan đến nhân sự của đại hội; kết hợp quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Trần Hồng Châu kết luận tại cuộc làm việc

Đồng chí Trần Hồng Châu cũng yêu cầu huyện chú trọng công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể quần chúng tham gia vào văn kiện đại hội Đảng các cấp để văn kiện chính trị thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của nhân dân; khơi dậy sức mạnh nội lực của nhân dân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng nhiều công trình chào mừng đại hội. Trong quá trình chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp cần gắn kết chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng văn kiện báo cáo chính trị và nhân sự Ban chấp hành, nhất là cấp cơ sở. Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần thể hiện rõ tư tưởng phát triển của huyện trong 5 năm tới trên cơ sở các định hướng, quy hoạch chung của tỉnh, đưa Quỳnh Lưu trở thành trung tâm, cực tăng trưởng của cả tỉnh.

Mai Hoa