Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 2 tháng 1 năm 2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2013, nhiệm vụ công tác quý 1 năm 2014 của các ban và Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong quí IV năm 2013, các ban và văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhất là trong việc thực hiện Thông báo 909- TB/TU ngày 14 tháng 10 năm 2013  về  cấp kinh phí đại hội chi bộ cơ sở; về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lí luận chính trị; bố trí công tác cho cán bộ đoàn thanh niên đến tuổi trưởng thành theo quyết định 289-QĐ/TW; ban hành chương trình hành động số 22- CTR/TU ngày 20/11/2013 thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW (khóa XI) về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới; triển khai giao ban khối nội chính hàng tháng…
 
Đồng chí Trần Hồng Châu chủ trì cuộc họp
 
Về nhiệm vụ công tác quí 1 năm 2014, đồng chí Trần Hồng Châu lưu ý lãnh đạo các ban và văn phòng Tỉnh ủy tăng cường đi cơ sở, bám việc, nâng cao chất lượng văn bản tham mưu, tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng, triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết 30 năm đổi mới về “xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng” đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; rà soát công tác bổ sung qui hoạch, luân chuyển cán bộ; kiện toàn nhân sự những đơn vị có sự chia tách, biến động thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo, chỉ đạo các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, các ngày kỷ niệm, ngày thành lập Đảng… theo tinh thần tiết kiệm, vui tươi, an toàn, hiệu quả.
 
 Khánh Ly