Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện NQ TƯ 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

(Baonghean.vn) - Ngày 31/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp có đại diện Vụ Địa phương - Ban Tổ chức TƯ, Ủy ban kiểm tra TƯ, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.

 

Nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới do đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh trình bày. 

                      Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 21/CTr-TU ngày 31/8/208, đề ra 23 chỉ tiêu chính với 46 chỉ tiêu chi tiết, đến nay dự kiến đã có 44 chỉ tiêu đạt và vượt, hai chỉ tiêu chưa đạt bao gồm tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp và tỷ trọng giá trị lâm nghiệp.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Nông nghiệp, nông thôn và nông dân, 2 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghệ An đã có bước phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Về sản xuất nông nghiệp đã đưa nhanh các tiến bộ khoa học vào sản xuất, tăng nhanh năng suất, chất lượng hiệu quả trong nông nghiệp; đảm bảo an ninh lương thực, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần ổn định kinh tế xã hội trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được nâng cấp và hoàn thiện; hệ thống kênh mương tưới tiêu, hệ thống đê sông, đê biển, đê nội đồng; hệ thống đường giao thông nội đồng, giao thông vùng nguyên liệu được nâng cấp và xây dựng mới đã góp phần phát triển sản xuất, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Hệ thống các dịch vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh như chè, cà phê, cao su, mía, lạc; chăn nuôi bò sữa gắn với công nghiệp chế biến. Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn đã được hình thành và nhân rộng như Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung qui mô công nghiệp hiện đại tại Nghĩa Đàn, Thái Hòa; các mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình cam V2 ở Quỳ Hợp, chanh leo ở Quế Phong, chăn nuôi vịt bầu Quỳ Châu,…

Cùng với đó, đời sống tinh thần vật chất của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sạch đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Người dân được tiếp cận và sử dụng nhiều hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao chất lượng cao. Trình độ nhận thức của người dân được cải thiện và nâng lên .

Về nông thôn, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và hoàn thiện, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Quan hệ sản xuất từng bước được củng cố và phát triển. Các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp, trang trại, gia trại, làng nghề, làng có nghề… được hình thành và phát triển mạnh, là hạt nhân và động lực cho phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn.

Sau khi các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu góp ý, đánh giá, bổ sung báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết TƯ 7, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc kết luận: Báo cáo tuy được chuẩn bị công phu nhưng chưa đánh giá hết các trọng tâm, trọng điểm, những mô hình mới đã làm được để phát huy nhân rộng. Phần hạn chế còn đánh giá chung chung, về giải pháp chưa cụ thể. Cần xây dựng hoàn chỉnh báo cáo. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 7 là một vấn đề lớn liên quan đến mọi lĩnh vực, nên cần được tổng kết đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện, rút kinh nghiệm, góp phần đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và bỏ phiếu về xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian qua để đề nghị Chủ tịch nước và Chính phủ khen thưởng.


Sỹ Minh