Thủy sản Nghệ An phấn đấu đạt 4,8 nghìn tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Giai đoạn 2016 - 2020, Nghệ An phấn đấu đạt giá trị sản xuất thủy sản đạt  gần 4,8 nghìn tỷ đồng.

Chiều 15/12, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham gia cuộc họp có lãnh đạo các sở: Nông nghiêp – PTNT, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên môi trường.

Đồng chí Hoàng Viết Đường chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - PTNT, hiện nay diện tích nuôi trồng thủy sản của cả tỉnh 23.463 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, tăng 21,7% so với năm 2006. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt đạt 21.713 ha; diện tích nuôi mặn lợ 1.750 ha.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2015 ước đạt 45.500 tấn, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2006. Trong đó sản lượng thủy sản nước mặn, lợ ước đạt 9.500 tấn; sản lượng nuôi nước ngọt ước đạt 36 nghìn tấn. Giá trị xuất khẩu chế biến năm 2015 ước đạt 25.000 USD.

Mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020, Nghệ An phấn đấu đạt giá trị sản xuất thủy sản đạt  gần 4,8 nghìn tỷ đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 29.400 ha, trong đó diện tích nuôi trồng nước ngọt đạt 27.600 ha; diện tích nuôi trồng nước mặn, lợ đạt 1.800 ha.

Phấn đấu, sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 185 nghìn tấn. Diện tích nuôi trồng nước ngọt tập trung chủ yếu ở các huyện: Yên Thành, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Thành phố Vinh; Diện tích nuôi nước mặn lợ tập trung các huyện: Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc.

Ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp đã thống nhất mục tiêu quy hoạch và giải pháp đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng giao cho sở Nông nghiệp sớm hoàn chỉnh quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Xuân Hoàng