Tiệc cưới không mời quá 300 khách

Mọi cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân viên quốc phòng khi tổ chức cưới hoặc cưới cho con phải theo đúng quy định của pháp luật.

Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu nhà trai, nhà gái tổ chức chung, khách mời không quá 600 người). Không tổ chức nhiều lần, nhiều ngày, không mời khách trong giờ làm việc, không tổ chức ở khách sạn từ 4 sao trở lên..., khuyến khích hình thức tiệc trà hoặc báo hỉ sau ngày cưới thay việc mời dự tiệc cưới.

Đây là một trong những nội dung yêu cầu của Quân ủy trung ương tại chỉ thị 771 về việc tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh trong quân đội, vừa được đại tướng Phùng Quang Thanh - ủy viên Bộ Chính trị, phó Bí thư Quân ủy trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ký ban hành.

Ngoài nội dung trên, chỉ thị còn nhấn mạnh: nghiêm cấm các tổ chức, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đội sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, quân đội để chúc mừng, tặng quà cho tổ chức, cá nhân không đúng quy định của Đảng, Nhà nước và quân đội dưới mọi hình thức. Cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng ôtô công của đơn vị đi lễ hội, đền, chùa.


Theo tuổi trẻ - TH