Tiên phong thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới

(Baonghean) - P.V: Thưa đồng chí, cách đây tròn 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đời, ngay sau đó 1 năm, LLVT Nghệ An được thành lập. Từ đó, những người lính trên quê hương Bác Hồ cùng nhân dân toàn tỉnh đã nối tiếp lập chiến công, bảo vệ và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước. Xin đồng chí cho biết một vài nét trong những trang sử vàng của LLVT Nghệ An?
 
Đại tá Hà Tân Tiến: Trong những tháng ngày sục sôi Cách mạng mùa thu 1945, có LLVT làm nòng cốt, hàng vạn quần chúng cách mạng, dân quân tự vệ Nghệ An với vũ khí thô sơ đã vùng lên đập tan ách thống trị của đế quốc - phong kiến. Chỉ trong vòng một ngày 21/8/1945, cuộc khởi nghĩa đã diễn ra và kết thúc thắng lợi, chính quyền cách mạng thuộc về tay nhân dân. Và ngày 21/8 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm truyền thống của LLVT tỉnh. Và từ đó, với nền móng truyền thống của chiến sỹ “Tự vệ đỏ” góp phần làm nên đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931, LLVT Nghệ An luôn vượt lên mọi gian khổ hy sinh, góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 
 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Nghệ An đã vượt qua mọi khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc một vùng căn cứ địa quan trọng - hậu phương chiến lược của Liên khu 4 và nước bạn Lào. Ở các mặt trận cũng như mặt trận Điện Biên Phủ, sự đóng góp về sức người và của cải của quân, dân Nghệ An là hết sức to lớn, đứng hàng đầu trong các tỉnh, thành cả nước. Giai đoạn lịch sử quan trọng đó, nhiều người con quê hương Nghệ An có những đóng góp mà tên tuổi đã đi vào lịch sử, tiêu biểu là Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Trần Văn Quang, các anh hùng: Cù Chính Lan, Trần Can, Nguyễn Quốc Trị, Phan Tư, Đặng Đình Hồ…
 
Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh giúp bà con bản Pục, xã Nậm Giải (Quế Phong) mở đường. Ảnh: Trọng Kiên
 
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Nghệ An trở thành nơi vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Lớp lớp cán bộ, chiến sỹ quê hương Nghệ An được bổ sung cho các chiến trường. Nghệ An tự hào là nơi khởi nguồn đường Hồ Chí Minh, là một trong những tỉnh có quân số vào chiến trường đông nhất, sớm nhất và cũng là địa phương chịu sự hy sinh, mất mát to lớn nhất. Ở hậu phương, quân và dân Nghệ An đã phối hợp cùng các đơn vị của Bộ và Quân khu, bắn rơi 553 máy bay các loại (đứng thứ 2 trên miền Bắc), bắt sống nhiều giặc lái; bắn chìm, bắn cháy 36 tàu chiến và tàu biệt kích của Mỹ - Nguỵ; bắt sống 28 toán biệt kích, thám báo. Riêng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ đã bắn rơi 112 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 26 tàu chiến và tàu biệt kích của địch. Ngoài ra còn huy động hơn 40 triệu ngày công mở đường giao thông, phục vụ chiến đấu.
 
Trong chiến tranh bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thời kỳ nào LLVT tỉnh Nghệ An cũng tham gia đóng góp lớn. Hiện nay, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đảm bảo công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ; xây dựng hình ảnh người lính thời bình sẵn sàng xông pha nơi gian khó, thiên tai bão lụt để giúp đỡ, ứng cứu nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước. Trong phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang Nghệ An đã có nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả… Trong suốt chặng đường 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Nghệ An đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân…
 
Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết thêm những nguyên nhân để LLVT trên quê hương Bác đạt được những thành tích to lớn trong thời gian qua?
 
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh hiến máu nhân đạo. Ảnh: Trọng Kiên
 
Đại tá Hà Tân Tiến: Những thành tích và sự trưởng thành của LLVT Nghệ An hơn nửa thế kỷ qua có được trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể; sự thương yêu đùm bọc của nhân dân các dân tộc, sự tận tình giúp đỡ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các địa phương, đơn vị bạn cùng với sức mạnh của tình đoàn kết, hữu nghị mà bạn bè quốc tế đã dành cho. Cùng với đó, LLVT tỉnh luôn được tiếp thêm sức mạnh từ truyền thống cách mạng của quê hương qua trường kỳ lịch sử, hăng hái lập công hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc và xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân ở địa phương; cùng cả nước, vì cả nước thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng vẻ vang; đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung nhất là với nhân dân và quân đội Lào anh em.
 
Phóng viên: Thời gian tới, trước nhiệm vụ hội nhập và phát triển của quê hương đất nước, trước những biến động chung của thế giới và khu vực, LLVT tỉnh nhà đã có những mục tiêu và phương hướng hoạt động gì, thưa đồng chí?
 
Đại tá Hà Tân Tiến: Đảng ta và Quân đội ta xác định nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là đảm bảo hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ XHCN để đưa đất nước phát triển. Là LLVT trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi ý thức được rằng phải vươn lên trong hàng ngũ tiên phong góp phần thực hiện các nội dung nhiệm vụ to lớn đó ngay trên địa bàn chiến lược này. 
Thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm là phải bám nắm sâu sát địa bàn, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương. Đẩy mạnh việc thực hiện các Đề án "Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới để chủ động đối phó với mọi tình huống, giai đoạn 2014 - 2020”; Đề án “Tăng cường xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP - AN giai đoạn 2013 - 2017”... ; đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác giúp đỡ LLVT tỉnh Xiêng Khoảng và các địa phương nước bạn Lào tiếp giáp biên giới gắn liền với củng cố và tăng cường thế trận QP - AN tuyến biên giới phía Tây”...
 
Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu về nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương, xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xây dựng và giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tham gia xây dựng địa bàn an toàn, góp phần có hiệu quả vào quá trình phát triển KT - XH của địa phương. Trong đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, chuyên sâu, mẫu mực, chính quy: gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chú ý xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, có giá trị; chú trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm ATLC- SSCĐ, thực hiện vững chắc mục tiêu “Yên dân, ổn định và phát triển”, nhất là các địa bàn phức tạp, nhạy cảm …
 
Thường xuyên duy trì chặt chẽ chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình trên các hướng, đặc biệt là tuyến biên giới phía Tây, tuyến biển, đảo Mắt, đảo Ngư. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2015 bảo đảm đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, chất lượng; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chỉ huy - tham mưu diễn tập khu vực phòng thủ trên các địa bàn… góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống xảy ra. 
 
Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; thực hiện tốt các Nghị định 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào “LLVT Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” góp phần tích cực nâng cao đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa bàn vững mạnh…
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Đức Dương (Thực hiện)