Tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015: Phòng Nội vụ Tân Kỳ tích cực CCHC

(Baonghean) - Với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền và các công tác khác, những năm qua, Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận nhiều danh hiệu thi đua các cấp, năm 2014 đơn vị vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.
 
Những ngày này, tập thể cán bộ, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ có niềm vui lớn chuẩn bị đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh cho thành tích xuất sắc năm 2014. Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Tử Nghĩa, Trưởng phòng Nội vụ huyện, cho biết: Để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi cán bộ, chuyên viên trong phòng phải tận tụy, đoàn kết và có ý chí vươn lên trong công việc. Hàng năm, đơn vị chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ xã, thị trấn, để họ nắm vững về quản lý cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
Cán bộ, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ trao đổi nghiệp vụ.
Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ đã chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc hoạt động của chính quyền cơ sở xã, thị trấn; đôn đốc thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành theo quy chế hoạt động của UBND xã, thị trấn; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở. Không ngừng nâng cao và hoàn thiện hoạt động của trung tâm giao dịch một cửa của UBND xã, thị trấn, nâng cao trách nhiệm phục vụ các tổ chức và công dân mỗi khi đến với chính quyền địa phương.
 
Để đáp ứng được yêu cầu đó, Phòng Nội vụ đã làm tốt công tác cán bộ, tham mưu, bố trí cán bộ xã, thị trấn hợp lý, phát huy tốt khả năng hoạt động của cán bộ. Nhờ vậy, trong thời gian qua, hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND các xã, thị trấn ngày càng hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao, tâm lý người dân thoải mái, yên tâm hơn. Từ đó, công tác đánh giá, xếp loại cơ sở xã, thị trấn được tiến hành thường xuyên và dân chủ, có tác dụng tích cực đến việc phấn đấu vươn lên của cơ sở xã, thị trấn. Kết quả đánh giá cho thấy, năm 2014 có 10 đơn vị xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của UBND tỉnh và Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy, Phòng Nội vụ đã kịp thời giám sát, tham mưu cho UBND huyện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ xã, thị trấn đến UBND huyện...
 
Tân Kỳ là địa phương thời gian qua nảy sinh một số vấn đề về tranh chấp ranh giới hành chính. Phòng Nội vụ đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn về ranh giới, địa giới hành chính giữa các huyện lân cận và hiệp thương các tuyến địa giới nội huyện. 
 
Trong thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, trong năm 2014, Phòng Nội vụ đã tham mưu thực hiện luân chuyển 13 vị trí cán bộ, công chức xã theo đúng quy trình và khả năng. Từ đó đội ngũ cán bộ, công chức xã phát huy được khả năng về chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Phòng Nội vụ còn tham mưu kịp thời cho UBND huyện thực hiện việc tăng lương, nâng bậc lương, chuyển ngạch lương, giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưởng chế độ BHXH cho cán bộ, công chức cấp xã đầy đủ, đúng chế độ theo quy định. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, như: rà soát bằng cấp đối với cán bộ, công chức xã; bổ sung thời gian tham gia công tác trong quân đội cho cán bộ cấp xã, thị trấn; thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ cấp xã; giải quyết chế độ đối với phó chỉ huy trưởng quân sự và phó trưởng công an, công an viên ở xã sau khi nghỉ việc vì lý do chính đáng.
 
Một buổi họp của Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ.
Phòng luôn chủ động tham mưu cho UBND huyện trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu về biên chế, tổ chức theo đúng quy định của cấp trên, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là xây dựng đề án thành lập Ban quản lý dự án huyện; tham mưu quyết định thành lập ban tiếp công dân huyện; sắp xếp tổ chức bộ máy trung tâm dạy nghề huyện. Tham mưu thực hiện tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm tuyển dụng, thuyên chuyển, luân chuyển và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, đúng quy trình. Việc thuyên chuyển cán bộ quản lý, giáo viên và đề bạt cán bộ quản lý đối với ngành Giáo dục trên địa bàn, cũng như các phòng, ban cấp huyện, đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra về nhiệm vụ được giao.
 
Công tác cải cách hành chính (CCHC) được Phòng Nội vụ tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành một số văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm công tác CCHC; các công tác: thi đua khen thưởng, hội và tổ chức phi chính phủ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, văn thư, lưu trữ, tôn giáo cũng được Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện giải quyết kịp thời, không để vướng mắc kéo dài.
 
Trong năm 2014, UBND huyện tổ chức kiểm tra tại 3 đơn vị cấp xã: UBND xã Giai Xuân, Nghĩa Thái và Tân Long. Nhìn chung các địa phương cơ bản chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp”.
 
Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm qua Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, từ năm 2010-2012, chi bộ đạt TSVM; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Và đặc biệt, năm 2014, Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, vì đã có thành tích hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2014. 
 
Xuân Hoàng