Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phát hành và sử dụng báo đảng

(Baonghean) - Những năm qua, Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành các văn bản chỉ đạo, giao các chuyên viên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện mua và sử dụng báo đảng theo Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, đến thời điểm này, một số đơn vị đặt mua chưa đầy đủ như các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Thiện, Quỳnh Vinh, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn… Trong đó đáng chú ý là ngành Giáo dục, hiện Phòng Giáo dục Quỳnh Lưu quản lý 140 trường học, trong đó 44 trường mầm non, 52 trường tiểu học, 38 trường THCS và 4 trường phổ thông cơ sở. Thế nhưng, trong tháng 4/2013 chỉ có 94 trường đặt báo, tháng 5/2013 còn 91 trường và đến tháng 6 chỉ còn 62 trường đặt mua tại Bưu điện huyện.

Tại buổi làm việc với Báo Nghệ An, đồng chí Lê Thành Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận: Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành công văn, nhấn mạnh 3 vấn đề: Việc mua và sử dụng báo đảng chưa đầy đủ là do nhận thức cấp ủy đứng đầu, đặc biệt là khối giáo dục, Phòng Giáo dục & Đào tạo Quỳnh Lưu phải có công văn yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc phòng trích kinh phí mua báo đảng cả năm; Yêu cầu các chức danh: bí thư, chủ tịch, báo cáo viên, bí thư đoàn, mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đều phải có báo đảng; Yêu cầu các đơn vị có kế hoạch và khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả. Giao Ban Tuyên giáo rà soát báo cáo, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên và ngành Bưu điện cần nâng cao chất lượng chuyển phát.


Đ.P