Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Quốc hội tròn 66 năm ra đời và phát triển (6/1/1946- 6/1/2012), Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An về một số vấn đề liên quan.

P.V: Thưa đồng chí! Kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946) đến nay, Quốc hội nước ta đã trải qua 66 năm và bước sang khóa 13. Đồng chí cho biết khái quát về vị trí, vai trò của Quốc hội đối với sự phát triển đi lên của đất nước suốt chặng đường qua?

Đồng chí Phạm Văn Tấn: 66 năm qua, Quốc hội đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh mà dân tộc và đất nước giao phó. Những kết quả và kinh nghiệm trong thời gian qua là tài sản vô cùng quý giá để Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy. Trong đó, bao trùm và xuyên suốt là Quốc hội ngày càng thể hiện sâu sắc sự chủ động, sáng tạo, đổi mới về tổ chức và hoạt động.Đồng chí Phạm Văn Tấn và các đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi, tiếp xúc cử tri
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công tác giám sát không ngừng được tăng cường và đổi mới, góp phần thúc đẩy các cơ quan nhà nước phát huy những thành tích, ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Việc quyết định các vấn đề quan trọng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Quốc hội cũng đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, đóng góp xứng đáng vào thành tựu to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước.

P.V: Quốc hội đang ngày càng thể hiện sâu sắc sự chủ động, sáng tạo, đổi mới về tổ chức và hoạt động. Vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An có những lợi thế và yêu cầu gì trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình?

Đồng chí Phạm Văn Tấn: Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An khóa XIII gồm 13 đại biểu, là đoàn có số lượng đại biểu nhiều thứ 4 trong cả nước sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, 100% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học; có nhiều vịđang giữ trọng trách cao: 2 vị Ủy viên Trung ương Đảng, 2 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội và là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, 1 vị là Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong tổng số 13 đại biểu có tới 12 vị tham gia vào Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 100% đại biểu đều tham gia Hội nghị sỹ hữu nghị với các nước. Chỉ riêng số đại biểu công tác tại tỉnh đã có 5 vị là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, trong đó có 2 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ. Số đại biểu tái cử chiếm tỷ lệ cao so với bình quân chung toàn quốc với nhiều kinh nghiệm được tích lũy trong hoạt động Quốc hội ở các khóa trước....

Với những điều kiện thuận lợi như vậy Đoàn ĐBQH tỉnh có điều kiện hơn để cùng với Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình. Đề cao trách nhiệm của từng đại biểu trong việc thực hiện công tác xây dựng lập pháp, hoạt động giám sát, tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị của cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao vị trí, vai trò và hoạt động của Đoàn, của đại biểu Quốc hội trong đời sống xã hội. Đoàn tiếp tục phối hợp tốt với các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, có chất lượng góp các dự thảo luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhchủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm cụ thể. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề nổi cộm, đang đặt ra trong đời sống xã hội. Ngoài thu thập thông tin các vấn đề bất cập, tồn tại để kiến nghị với Quốc hội và các cấp, các ngành có thẩm quyền trong tỉnh chỉ đạo khắc phục. Tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với Quốc hội và các cấp, các ngành; chú trọng theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết các kiến nghị của cử tri một cách kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

P.V: Với trách nhiệm là Phó trưởng đoàn chuyên trách của tỉnh, đồng chí có gửi gắm gì để Đoàn tiếp tục có những đóng góp đối với Quốc hội nói chung và sự phát triển của tỉnh nói riêng?

Đồng chí Phạm Văn Tấn: Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội, Đoàn ĐBQH Nghệ An cũng đã ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Thế nhưng, trước đòi hỏi phát triển ngày càng cao của đất nước và quê hương Nghệ An trong cả hiện tại và lâu dài đang đặt ra cho Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An những thách thức lớn. Vì vậy, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động từ phía Đoàn và của từng vị đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự phối hợp thường xuyên của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị và cử tri trong tỉnh để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bước sang năm mới 2012 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với sự quan tâm hỗ trợ và phối hợp từ các cấp, các ngành và cử tri tỉnh nhà, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ vai trò người đại diện của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân; thực sự là cầu nối giữa Quốc hội và cử tri, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của Quốc hộivà sự phát triển của tỉnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Mai Hoa (thực hiện)