Tiếp tục khám sàng lọc bệnh nhân của Chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em

(Baonghean) - Ngày 17/8, tại huyện Đô Lương, Chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em do Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty CP Thực phẩm sữa TH tài trợ tiếp tục khám sàng lọc bệnh nhân ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Sau gần 1 ngày, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E (Hà Nội) đã khám  cho 389 trẻ em, qua đó phát hiện, chỉ định  27 trường hợp phẫu thuật tim.Khám sàng lọc bệnh nhân tại huyện Đô Lương

Như vậy, sau 2 ngày thực hiện khám sàng lọc tại 10 huyện, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E  đã  khám cho 713 trẻ em và đã chỉ định phẫu thuật 67 trường hợp. Ngày 18/8, tại huyện Nghĩa Đàn, Chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em do Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty CP Thực phẩm sữa TH tài trợ sẽ tiến hành khám sàng lọc bệnh nhân thuộc các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong.


Hoàng Vĩnh