Tiếp tục kiểm tra, giám sát chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

(Baonghean.vn) - Chiều 06/4/2015, tại TP Vinh, đoàn kiểm tra, giám sát chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính liên ngành cấp tỉnh có buổi họp thông qua quy chế hoạt động và kế hoạch kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị 17/CT-BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 10/CT của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn chủ trì.

Đồng chí Lê Đình Lý thông báo Quyết định lập đoàn kiểm tra, giám sát chấp hành Chỉ thị 17/CT
Đồng chí Cao Cự Tân - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Thư ký đoàn báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của kiểm tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Lý nêu cơ sở pháp lý, nội dung của việc lập đoàn kiểm tra, giám sát chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo nội quy, quy chế mới năm 2015, ngoài thành phần mới được kiện toàn lại sẽ có một số đổi mới về hình thức và nội dung kiểm tra so với năm trước. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động kiểm tra giám sát, các quy định về thẩm quyền, cách thức kiểm tra được xây dựng theo hướng chặt chẽ, thực chất hơn.

Đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó đoàn kiểm tra giám sát phát biểu

Phát biểu thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên thống nhất năm 2015, việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ tập trung theo chuyên đề; cách thức kiểm tra linh hoạt hơn, tùy từng giai đoạn và tình hình thực tế để lập đề cương, kế hoạch kiểm tra tập trung vào sở ngành hay địa phương; nội dung, tần suất và hình thức kiểm tra được Trưởng đoàn quyết định; đảm bảo điều kiện kinh phí và phương tiện để đoàn kiểm tra hoạt động; việc kiểm tra giám sát đảm bảo yêu cầu chặt chẽ; ngoài đưa tin phản ánh, cần phát huy vai trò giám sát và phối hợp của các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Lý tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra giám sát. Các ý kiến trên sẽ được Thư ký đoàn tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo quy chế hoạt động để trình Trưởng đoàn ký thông qua và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

  Nguyễn Hải