Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Phúc Hợp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư cấp ủy cơ sở của 59 tổ  chức cơ sở đảng dự hội nghị.

Hội nghị thống nhất cao báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong nửa nhiệm kỳ qua, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra. Các ý kiến tập trung thảo luận sau các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy, chi ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá những kết quả nổi bật, đạt được: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị trong Khối góp phần thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, xây dựng chuẩn mực về đạo đức công vụ nhằm chấn chỉnh và tạo sự chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, kỹ năng, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03- CT/TƯ của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối nhận giúp đỡ các xã miền núi khó khăn, có 47 cơ quan đơn vị nhận giúp đỡ 35 xã nghèo với nhiều cách làm có hiệu quả, tặng quà cho các xã miền núi khó khăn, trị giá hơn 2 tỷ đồng,...

Vè nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp ủy cơ sở tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nửa nhiệm kỳ Đại hội, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội; lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc tổ chức, quán triệt Nghị quyết, xây dựng và thực hiện chương trình hành động sát với tình hình từng đơn vị. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 01- NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”./.


Hồng Khanh