Tiếp tục nhân rộng mô hình kinh tế do Hội Nông dân chỉ đạo

(Baonghean.vn) - Sáng 7/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh liên quan.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội nông dân đánh giá kết quả chương trình.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân, sau gần 2 năm, Hội Nông dân đã triển khai và nhân rộng 15 mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao. Hội đã vận động hội viên tự nguyện hiến hơn 812.000m2 đất ruộng, đất vườn, đóng góp trên 2 triệu ngày công và gần 357 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 5 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền; tư vấn ngành nghề cho cán bộ Hội nông dân cấp huyện và cán bộ chủ chốt của Hội nông dân cơ sở; mở 272 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 9 nghìn lao động nông thôn. Tuy nhiên, có nhiều mô hình kinh tế rất hiệu quả nhưng do kinh phí hoạt động của hội nông dân các cấp còn khó khăn nên việc triển khai và nhân rộng các mô hình kinh tế vẫn còn hạn chế.

Tại buổi làm việc đã có 9 ý kiến đại diện các sở, ban, ngành phát biểu góp ý nhiều vấn đề xung quanh các nội dung phối kết hợp giữa Hội với các đơn vị. Các đại biểu đã đánh giá việc phối hợp giữa Hội Nông dân với các sở, ngành trên các lĩnh vực phát triển các chương trình, dự án phát kinh tế xã hội; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đào tạo tập huấn cho các hội viên về các cơ chế chính sách liên quan... Các đại biểu cũng đề xuất một số nội dung trong chương trình phối hợp thời gian tới.
   
Việc ký kết chương trình công tác giữa Hội Nông dân với UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, chương trình công tác đạt kết quả cao, nâng cao vai trò trách nhiệm các cấp hội trong việc tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nông thôn mới; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh. Qua các ý kiến đóng góp của các sở ngành, đề nghị Hội nông dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đại biểu bổ sung lại số liệu báo cáo để hoàn chỉnh và đầy đủ hơn. Về quan hệ công tác giữa Hội và các sở, ngành cần xem xét những mặt được và chưa được, để rút kinh nghiệm tìm ra cách làm tốt hơn, hay hơn trong công tác phối hợp. Bổ sung thêm các đơn vị cần phối hợp như Bộ đội biên phòng, ngành Văn hoá thể thao - du lịch.
 
Các mô hình đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nông dân, áp dụng khoa học kỹ thuật, giảm thiểu về ảnh hưởng môi trường, áp dụng công nghệ cao, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho nông dân, tạo niềm tin trong cán bộ nhân dân.
 
Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như nhận thức của cán bộ lãnh đạo một số huyện vẫn chưa nhận thức đầy đủ về Quyết định 673 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và mục đích hoạt động của Quĩ hỗ trợ nông dân nên chưa thực hiện tốt vấn đề này, Hội nông dân cấp huyện chưa chủ động tham mưu kịp thời để thực hiện các dự án, sự phối hợp giữa hội nông dân và các sở ngành có lúc có nơi chưa thật nhịp nhàng.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng đề nghị Hội nông dân tỉnh, trong thời gian tới tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết, đặc biệt cần nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Tăng cường công tác dân vân truyền truyền vận động nông dân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới về đích trước thời hạn, thực hiện tốt chương trình xoá đói giám nghèo. Phối hợp chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ Tướng Chính phủ. Chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm nông nghiệp- thương mại khu vực Bắc Trung bộ. Hội nông dân phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tốt Hội nghị biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ 8.
                                                   
Sỹ Minh