Tiếp tục nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2013

Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

(Baonghean) - Nhìn lại năm 2012, với chồng chất khó khăn của tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh, nhưng cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng.

Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự nỗ lực của chính quyền các cấp, KT-XH đạt được một số kết quả đáng khích lệ: tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 6,63% (cả nước ước đạt 5,2%); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2012 ước tăng 4,03% cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 1.167.203 tấn, đạt 105,95% kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; nâng cấp, xây dựng 2.300 km đường giao thông nông thôn, trong đó 380 km đường bê tông; phát triển 305 mô hình kinh tế có hiệu quả. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá (10,18%), nhiều sản phẩm tăng trưởng tốt như: điện, đường, bia, sữa... Dịch vụ tăng 10,71%, đặc biệt dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16,81%; kim ngạch xuất khẩu tăng 20,18%, dịch vụ vận tải, thông tin tiếp tục tăng; huy động vốn trên địa bàn tăng 27,9%, nợ xấu 3,2% trong tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội cả năm 2012 ước đạt 28.134 tỷ đồng. Thu ngân sách đến 25/12/2012 đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 100% chỉ tiêu pháp lệnh. Khối lượng thực hiện XDCB thuộc ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt 4.569 tỷ đồng, bằng 108,8% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 ước đạt 20,28 triệu đồng, tăng 14,3% cùng kỳ, có 18/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực VH-XH gặt hái được nhiều thành tích: tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,3%; tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt 50,2%; thi đậu đại học, cao đẳng trên 21.000 em (lớn nhất cả nước), có 77 em đạt 27 điểm trở lên, đứng thứ ba toàn quốc. Số lượng học sinh giỏi quốc gia năm 2012 đạt 91 em, đứng thứ 2 toàn quốc. Công tác y tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo còn 15,35%, an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo. An toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...    Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc thăm Nhà máy may ở Anh Sơn. Ảnh: Sỹ Minh.

Những kết quả đáng trân trọng trên có được là nhờ sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm trọng điểm; chủ động đột phá vào các lĩnh vực khó với cách làm sáng tạo; đảm bảo cân đối giữa phát triển kinh tế với xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.  UBND tỉnh đã kịp thời ban hành cơ chế chính sách, các giải pháp để cụ thể và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; duy trì giao ban hàng tháng, tổ chức các cuộc họp đột xuất để xử lý các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, đốc thúc tiến độ và giải ngân xây dựng cơ bản, thu ngân sách...

Năm 2013, dự báo nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường thu hẹp, doanh nghiệp vẫn gặp khó. UBND tỉnh đã đưa ra mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững tạo đà cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.  Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7- 8%,  trong đó: Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư, tăng từ 4-5%; Công nghiệp - xây dựng: 10-11%; Dịch vụ, thương mại: 10-11%.  Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - ngư đạt 25-26%; Công nghiệp xây dựng: 32-33%. Dịch vụ thương mại: 41- 42%.  Thu ngân sách đạt 5.514 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ 2013, giải pháp được xác định là: Đẩy mạnh chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, tập trung cải cách hành chính theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.  Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ, tăng cường hiệu quả điều hành. Quản lý chặt chẽ đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản, thủy điện.

Khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút mạnh các nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển: Tập trung khắc phục các mặt tồn tại để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh theo hướng thông thoáng, thuận lợi, ổn định để xứng đáng là địa chỉ hấp dẫn, đáng tin cậy, hiệu quả, là điểm đến của các nhà đầu tư, bổ sung nguồn lực từ bên ngoài vào tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đạt được mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Nghệ An. Trọng điểm là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, đô thị, giáo dục đào tạo gắn với 3 vùng kinh tế trọng điểm, chú trọng các dự án thuộc các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản, dịch vụ thương mại, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất công nghệ cao, hướng vào các dự án có sử dụng nhiều lao động, sử dụng tiết kiệm đất và thân thiện với môi trường, chú trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy sữa TH, Nhà máy thép Kobelco Nhật Bản, Cảng Đông Hồi, Nhà máy gạch không nung, Nhà máy thiết bị điện tử...

Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm như: đường Vinh - Cửa Lò, Thái Hòa - Hoàng Mai, nâng cấp hạ tầng đô thị Vinh vốn WB, nâng cấp phát triển hệ thống Thủy nông Bắc Nghệ An vốn JICA.... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dở dang, đưa vào phát huy hiệu quả. Tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí; chỉ những công trình có vốn mới khởi công, thực hiện nghiêm Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư công.

Chú trọng xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn trên các mặt: Đảm bảo năng suất, chất lượng hiệu quả sản phẩm nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế, cánh đồng mẫu lớn, xây dựng hạ tầng nông thôn: đường giao thông, trạm xá, trường học, trạm bơm, kênh mương, hồ chứa nước, áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để tăng năng suất...

Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quyết tâm giành thành tích cao trong giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện tốt dạy nghề, giáo dục đại học, trung học chuyên nghiệp.

Phát triển mạng lưới y tế, xây dựng cơ sở vật chất y tế, đưa vào sử dụng bệnh viện 700 giường bệnh, Bệnh viện Ung bướu và các bệnh viện khác; ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh. Xây dựng thiết chế văn hóa, phong trào văn hóa thể thao, phát huy dân ca ví, dặm xứ Nghệ.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông thôn để xóa đói giảm nghèo. Đưa các dự án lớn về nông nghiệp chế biến lên miền Tây Nghệ An. Phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; tiếp tục phát động phong trào giúp đỡ xã nghèo, huy động nguồn lực xã hội, phát triển làng nghề, làng có nghề.

Tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính trị trật tự và an toàn xã hội, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, không để tội phạm có tổ chức hoạt động. Đảm bảo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống.
Mặc dầu có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng những bước đi có bài bản trong năm 2012 đã tạo động lực để chúng ta tiếp tục vững bước trên chặng đường gian nan sắp tới. Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân tỉnh nhà, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 sẽ được hoàn thành, tạo đà cho nửa nhiệm kỳ còn lại của kế hoạch 2011-2015.