Tiếp tục tổ chức kỳ thi "2 trong 1" năm 2016

26/09/2015 10:07

Bộ Giáo dục - Đào tạo khẳng định năm 2016 tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia với mục đích vừa xét tốt nghiệp THPT vừa tuyển sinh đại học.

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí năm học 2015 - 2016. Theo đó, đối với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Bộ này khẳng định: Tiếp tục tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn kỳ thi này, thời gian tới Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ thực hiện tổng kết, chú trọng đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và các văn bản liên quan khác. Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng các rủi ro và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng Bộ Giáo dục - Đào tạo vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vào năm 2016
Dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng Bộ Giáo dục - Đào tạo vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vào năm 2016

Đặc biệt, về đề thi, Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, sẽ tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ma trận đề thi, đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Trong kỳ thi này, các Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do tại địa phương đăng ký dự thi đúng quy định; cùng với với các trường ĐH tổ chức coi thi, chấm thi; xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của địa phương.

Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng chủ trương sẽ tiếp tục cho phép tổ chức 2 loại cụm thi và giao cho sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì cụm thi tại địa phương (nếu có) dành cho thí sinh đăng ký dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Khắc phục những trục trặc trong quá trình xem điểm thi và xét tuyển sinh đại học năm 2015, năm 2016, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thi.

Theo Thanh niên

TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục tổ chức kỳ thi "2 trong 1" năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO