Tiết kiệm và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

(Baonghean) - Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trong mùa khô năm 2014, ngày 16/5/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3202/UBND-CN, yêu cầu: Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; giám đốc các nhà máy phát điện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp tục chỉ đảo và thực hiện nghiêm Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 1/3/2011.
 
Theo đó, Sở Công Thương: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thực hiện kế hoạch cung cấp điện của Công ty Điện lực Nghệ An; công tác điều tiết nước phục vụ tưới tiêu trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng điện của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong phạm vi toàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; đôn đốc chủ đầu tư các dự án thủy điện để đẩy nhanh các dự án thủy điện sớm hoàn thành.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch xin cấp điện cho các trạm bơm phục vụ tưới tiêu chống hạn thống nhất với Điện lực Nghệ An cấp điện theo danh sách khách hàng ưu tiêu đảm bảo cung cấp điện đã được UBND tỉnh phê duyệt; Lập kế hoạch tưới tiêu cho nông nghiệp, thống nhất với các nhà máy thủy điện trên địa bàn để điều tiết nước hợp lý đảm bản vừa phát điện vừa cung cấp đủ nước phục vụ cho tưới tiêu.
 
Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Công Thương, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm để phê duyệt quyết toán hàng năm việc thực hiện tiết kiệm của các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BTC.
 
Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An cùng hệ thống phát thanh, truyền hình và truyền thanh cơ sở tăng cương công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của tiết kiệm điện, tích cực hưởng ứng xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.
 
Đối với các cơ quan, công sở, doanh nghiệp sản xuất, hộ gia đình: Thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư 111/2009/TTLT/BCT-BCT của liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn tiết kiệm điện  trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…
 
UBND tỉnh