Tiểu dự án đô thị Vinh đã giải ngân hơn 28 triệu USD

(Baonghean.vn) - Đến hết tháng 2/2016, dự án đã thực hiện được 67% thời gian theo hiệp định và số vốn đã giải ngân đạt 28.113 triệu USD đạt 33.87% tổng vốn.

Kênh Bắc đoạn 3 đã thi công xong.

Theo tin từ UBND thành phố, nguồn vốn đối ứng đã cấp  675 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách Trung ương: 290 tỷ đồng; Ngân sách địa phương (tỉnh và thành phố) 385 tỷ đồng, tương  đương 89.77%.

Dự án đã  hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng toàn bộ các gói thầu tư vấn chính của dự án (8 gói thầu); hiện nay tiến độ các gói thầu này đang triển khai phù hợp với tiến độ của dự án.

Thành phố đang tiến hành các dự án như: cải tạo nâng cấp hồ Cửa Nam,thi công hồ điều hòa và đường 35m, nâng cấp, cải tạo mương xung quanh thành cổ Vinh...

Châu Lan