Tin, bài hay, trang báo đẹp tuần 1, tháng 12

(Baonghean) - Tuần qua, có 10 bài, tin, ảnh, clip được đề cử tin, bài hay, ảnh đẹp. Có 7 trang báo được đề cử trang báo hay, đẹp. Có 5 bài, ảnh được đánh giá là chưa hay. Có 3 trang báo được đánh giá chưa đẹp, chưa hay. Người đề cử nhiều nhất là 9 tin, bài, trang báo, người ít là 1 tin, bài...
Mô hình trồng cam của gia đình ông Võ Văn Thủy (xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc).
 
Trong đó, bài “Phát huy giá trị Dân ca ví, dặm trong dòng chảy văn hóa nhân loại” nhật báo ngày 3/12 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc và bài “Định hướng xóa đói, giảm nghèo: Coi trọng sự phản hồi của thực tiễn” nhật báo ngày 4/12 của Thục Anh có số phiếu đề cử cao nhất; bài “Thấy, nghe ngoài hàng rào bệnh viện mới” nhật báo ngày 5/12 của Đinh Nguyệt, Mỹ Hà có số phiếu đề cử cao thứ hai; bài “Chuyện cổ tích về loài người” Nghệ An cuối tuần ngày 7/12 của Hải Triều; bài “Bên sâu và lan tỏa” nhật báo ngày 29/11 của Thùy Vinh - Thanh Thủy; “Vòng quay tiêu điều” nhật báo ngày 30/11 của Tri Kỷ có số phiếu đề cử cao thứ ba. Trang báo đẹp gồm: Trang 1, nhật báo ngày 30/11 có số phiếu đề cử cao nhất; trang 1, nhật báo ngày 3/12 có số phiếu đề cử cao thứ 2; trang 1 nhật báo ngày 2/12 có số phiếu đề cử cao thứ ba.
 
Có 5 bài, ảnh và 3 trang báo bị đề cử chưa hay, chưa đẹp.
 
Theo đó, Ban Biên tập khen thưởng các tin, bài, ảnh và trang báo đẹp có số phiếu bình chọn cao (từ thứ nhất đến thứ ba) và phê bình tin, bài chưa chất lượng.
 
T.P (Tổng hợp)