Tổ chức di cư quốc tế tặng quà đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò–Bến Thuỷ

(Baonghean.vn) -  Sáng 26/6, Đại diện tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam đã đến thăm và trao tặng đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ  BĐBP Nghệ An, một bộ máy chiếu trị giá 20 triệu đồng.

 Đây là món quà của tổ chức di cư quốc tế trao tặng cho đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ nhằm giúp đơn vị phục vụ tốt hơn trong công tác truyền thông tại cộng đồng chống di cư trái phép đối với bà con nhân dân trên địa bàn quản lý.

Đại diện tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam trao quà cho Đồn biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy

Thời gian qua, BĐBP Nghệ An, trực tiếp là đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ đã phối hợp với tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc trong vấn đề di cư trái pháp luật, qua đó người dân đã thấy rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tình trạng di cư trái phép./.

                                                Hải Thượng

(Biên phòng Nghệ An)