Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 111 Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/1 (22/12 năm Tân Mão), tại Khu Di tích Kim Liên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, Khu di tích Kim Liên, dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân tổ chức trang trọng Lễ giỗ lần thứ 111 Bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền, tri ân, là tình cảm của nhân dân cả nước đối với Bà Hoàng Thị Loan, người có công lao lớn với đất nước và dân tộc, là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, sự hy sinh to lớn, lòng nhân ái, có công sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc.

Trước đó, cán bộ Khu di tích Kim Liên, đại diện họ Hoàng Xuân, Nguyễn Sinh đến Khu lăng mộ Bà Hoàng Thị Loan tại núi Động Tranh, xã Nam Giang dâng hoa, dâng hương và thành kính báo công với Bà.

Tháng 6/2011, Khu lăng mộ Bà Hoàng Thi Loan đã được bảo tồn, tôn tạo với tầm vóc của một di tích lịch sử, văn hoá cấp quốc gia, là công trình văn hóa tâm linh để đồng bào, đồng chí và nhân dân trong cả nước, du khách quốc tế hành hương về dâng hoa, dâng hương trong các dịp lễ, Tết, Xuân về.


Viết Hùng