Tổ chức thi nói chọn học sinh giỏi quốc gia môn ngoại ngữ

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2012, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thi nói các môn ngoại ngữ.

Theo đó, mỗi thí sinh thực hiện phần thi nói trong 10 phút, gồm 7 phút chuẩn bị câu trả lời và 3 phút trả lời để ghi âm (kể cả thời gian đọc mã số đề thi và nội dung đề thi). Các đơn vị sử dụng phần mềm ghi âm dự phòng để ghi âm phần trả lời của thí sinh.

Việc tổ chức coi thi buổi thi nói các môn ngoại ngữ thực hiện theo quy trình thi nói. Trong mỗi phòng thi nói có 1 máy vi tính dành cho thí sinh (máy vi tính 1) được kết nối mạng; 1 máy vi tính dành cho giám thị (máy vi tính 2) không được kết nối mạng, hoạt động độc lập với máy vi tính 1 và 1 máy vi tính dự phòng.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2012 sẽ được tổ chức vào các ngày 11 và 12-1. Bắt đầu từ năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ khôi phục chính sách tuyển thẳng vào ĐH-CĐ đối với học sinh giỏi quốc gia. 


Theo SGGP