Tỏa sáng tinh thần yêu nước trong phòng, chống ‘giặc Covid-19’

(Baonghean.vn) - Tinh thần yêu nước là động lực nội sinh giúp dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa bởi nô dịch ngoại xâm, vượt qua mọi cam go, thách thức. Tinh thần ấy đã tỏa sáng trong chống “giặc Covid-19”, khẳng định thêm sức mạnh Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù, thế lực phản quốc, hại dân.

1. Đánh giá tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ngày 11/2/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”[1].

Thực tế, mỗi khi kẻ thù xâm lăng thì “vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước chung sức” giữ vững giang sơn, bảo vệ xã tắc; “trăm họ là binh”, “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”, “đổi yếu thành mạnh”, kết hợp lực-thế-thời-mưu để “dập tắt chiến tranh”, “đem lại thái bình muôn thuở”[2].

Tinh thần yêu nước Việt Nam trở thành truyền thống quý báu, tạo nên mạch nguồn văn hóa, động lực nội sinh giúp cho dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa bởi nô dịch ngoại xâm; vượt qua mọi cam go, thách thức, đó là: hơn nghìn năm Bắc thuộc và đấu tranh chống Bắc thuộc, gần nghìn năm thường xuyên phải chống lại xâm lăng của phong kiến phương Bắc, ngót 117 năm chống ách thống trị của đế quốc thực dân (Pháp, Nhật, Mỹ) cùng bè lũ tay sai bán nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Ảnh tư liệu ảnh 1
Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Ảnh tư liệu

Dưới ánh sáng đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước càng tỏa sáng, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, đưa toàn dân vượt qua gian khó, vươn lên phát triển.

Trong thực tế, dân tộc ta đã vượt qua tình thế “ngàn cân treo đầu sợi tóc” ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945; làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; vượt qua giai đoạn đất nước khó khăn, khủng hoảng kinh tế - xã hội (1975-1985) trong bối cảnh hệ thống CNXH lâm vào khủng hoảng, bọn diệt chủng Pol Pot tấn công 6 tỉnh biên giới phía Nam; lực lượng Trung Quốc tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đế quốc Mỹ bao vây cấm vận; làm nên thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2021) và hiện nay sẽ chiến thắng “giặc covid-19”.

2. Mặc dù thế giới có biến động, bất ổn, nhưng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2016-2019 bình quân 6,8%/năm; hiện nay thuộc tốp các nước dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp phần cứng, điện tử, viễn thông, đứng thứ 2 thế giới về sản xuất điện thoại và linh kiện, đứng thứ 10 về sản xuất điện tử và linh kiện, vượt qua nhiều cường quốc như Hoa Kỳ, Đức, Ấn Độ, Brazil, Singapore[3].

Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh đều, an sinh xã hội ngày càng tốt, niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ thêm vững chắc, làm cho “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[4].

Kinh tế - Nguồn: VTV
Ảnh minh họa: Nguồn: VTV

Đất nước Việt Nam đang yên lành, bỗng nhiên “giặc Covid-19” tràn vào từ đầu năm 2020 đến nay bùng phát lần thứ 4. Sau khi càn quét tỉnh Bắc Giang, giặc Covid-19 tàn phá thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh, thành phía Nam và đe dọa nhiều nơi trong cả nước.

Một lần nữa, tinh thần yêu nước Việt Nam lại tỏa sáng trong từng hành động của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Mỗi người Việt Nam đều đứng lên đánh “giặc Covid-19”. Cả nước đều tin tưởng, dù phải đối mặt vời nhiều gian khổ, hy sinh nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng lòng của Nhân dân, "cuộc chiến với Covid-19" sẽ thắng lợi!

Cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng đều vào cuộc, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, quân đội, công an ngày đêm làm việc quên mình chống giặc Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình an cho Nhân dân.

Trừ một số rất ít người vì nhận thức chưa đầy đủ nên còn xảy ra hành động thiếu văn minh, ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống Covid-19, còn tuyệt đại đa số hơn 98 triệu dân Việt Nam, kể cả kiều bào ở nước ngoài đều hướng về Tổ quốc với tinh thần yêu nước mãnh liệt.

Yêu nước thời Covid-19 không đòi hỏi cầm súng ra biên thùy đánh giặc mà bắt đầu từ trách nhiệm với sức khỏe bản thân và cộng đồng; chấp hành nghiêm quy định, tích cực tuyên truyền phòng, chống Covid-19; đoàn kết chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo thế trận lòng dân chiến thắng đại dịch...

Tinh thần chia sẻ vật chất, nhường cơm, sẻ áo, giúp đỡ khó khăn trong đại dịch trở thành phong trào rộng lớn trong toàn dân. Không chỉ người Việt mà nhân dân thế giới cũng cảm kích với “ATM gạo” miễn phí dành cho người nghèo; cảm động với hình ảnh cụ già hơn 80 tuổi, lưng còng, xách mớ ra xanh và mấy quả trứng gà ủng hộ khu cách ly; hàng nghìn người nấu, phát cơm miễn phí mỗi ngày giữa tâm dịch; hoạt động hỗ trợ người về quê trốn Covid-19…

Cứ thế, cứ thế, tinh thần yêu nước không ngừng lan tỏa, chuyển hóa thành hoạt động thiện nguyện thấm đẫm tình người, tạo nên “phong trào thi đua chống giặc Covid-19” trên toàn quốc.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: Tư liệu
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: Tư liệu

Từ trong quá khứ, dân tộc Việt Nam vốn tự hào đoàn kết chiến thắng mọi thế lực ngoại xâm và nội phản; nay tiếp tục khẳng định trên trường quốc tế với hình ảnh đất nước đang phát triển năng động và đoàn kết phòng, chống Covid-19 hiệu quả.

Đó là cơ sở lịch sử, căn cứ thực tiễn để tin tưởng Việt Nam sớm chiến thắng “giặc covid” và luôn tiến bước trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.


[1] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb CTQG, HN, tập 7, tr.38.

[2] Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nxb. CTQG, HN, 2005, tr.11-12.

[3] Báo điện tử Đảng Cộng sản, ngày 23/01/2021.

[4] Ban Tuyên giáo Trung ương (2021): Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb CTQG, HN, tr.53.

tin mới

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9 (nhằm ngày 26/7 năm Quý Mão), tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Lễ dâng hương tưởng niệm nhân Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được cử hành trọng thể.

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, không ngại khó, ngại khổ, là trung tâm đoàn kết cộng đồng, khéo léo trong công tác vận động quần chúng… là nhận xét của cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Buộc Mú 2 và bản Ka Dưới khi nói về Bí thư chi bộ Già Tồng Thù.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; ông Phạm Gia Luật - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam.

Khen, chê cũng phải đúng, phải rõ ràng

Khen, chê cũng phải đúng, phải rõ ràng

(Baonghean.vn) - Cán bộ, đảng viên, nhân dân ta ai cũng mong muốn, cũng đòi hỏi cán bộ dù to hay nhỏ đều phải trong sạch, vì nước, vì dân. Vậy thì cũng phải phân biệt cán bộ thế nào là tốt, cán bộ thế nào là không tốt để khen chê cho đúng, cho rõ ràng.