Toàn tỉnh có 160 ha nhiễm rầy với mật độ cao

(Baonghean.vn) - Đến ngày 5/4/2012, tổng diện tích lúa xuân toàn tỉnh nhiễm rầy đã lên tới 160 ha, chủ yếu tập trung tại các huyện Quế Phong Tân Kỳ.

 

Ngoài bệnh đạo ôn lá đang phát triển nhanh chóng, hiện trên lúa xuân, các đối tượng rầy nâu, rầy lưng trắngcũng đang phát sinh gây hại tại các huyện Quế Phong, Tân Kỳ, Con Cuông, Thanh Chương, Đô Lương,…. Mật độ rầy phổ biến 100 - 200 con/m2, nơi cao 500 - 700con/m2cá biệt trên các ổ rầy tại huyện Quế Phong, mật độ lên đến 1.000 – 1.200con/m2.

 

Đến ngày 5/4/2012, tổng diện tích lúa xuân nhiễm rầy toàn tỉnh đã lên tới 160 ha, chủ yếu tập trung tại Quế Phong Tân Kỳ. Hiện cây lúa sắp bước vào thời kỳ làm đòng, rầy sẽ tiếp tục tích lũy và phát sinh với mật độ cao, trên diện rộng và có thể gây ra “cháy rầy” vào giai đoạn lúa làm đòng trở đi nếu không được phát hiện và phun trừ kịp thời..


Phú Hương