Toàn tỉnh có 8 xã đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 25 tháng 7 năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 3,10%/KH 4,4%. Trong đó: nông nghiệp tăng: 2,76%, Lâm nghiệp: 6,47%; Ngư nghiệp: 7,42%; sản lượng lương thực có hạt đạt 736.932 tấn, tăng 1,86% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 110.000/KH 209.000 tấn, sản lượng sữa bò tươi ước đạt 71.000 tấn; tổng sản lượng thủy hải sản 6 tháng ước đạt 69.571 tấn, tăng 11,24% so với cùng kỳ; Về xây dựng NTM  đến nay, toàn tỉnh đã có 8 xã đạt 19/19 tiêu chí (đạt chuẩn NTM); ... Tuy nhiên, số vụ cháy rừng nhiều hơn các năm trước; dịch bệnh gia súc gia cầm, cây trồng vẫn còn phức tạp, nhất là sâu cuốn lá nhỏ hại lúa Hè Thu; tổng đàn gia súc gia cầm tăng chậm; diện tích, năng suất một số loại cây trồng giảm như: ngô đông, lạc vụ xuân…

Về nhiệm vụ các tháng còn lại, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc sở rà soát lại kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2014 để tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014; đồng thời tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2015.

Phú Hương