Toàn tỉnh có gần 9.000 ha lúa nhiễm bệnh khô vằn

(Baonghean.vn) - Hiện trên địa bàn Nghệ An lúa hè thu đang ở giai đoạn làm đòng- trổ- chín sữa, lúa mùa giai đoạn gieo- cấy- làm đòng. Tuy nhiên, nhiều loại sâu bệnh hại đã phát sinh gây hại, trong đó đáng chú ý là bệnh khô vằn.
 
Toàn tỉnh hiện đã có gần 9.000 ha lúa nhiễm bệnh, trong đó 7.913,3 ha lúa hè thu và 899,6 ha lúa mùa. Tỷ lệ bệnh phổ biến là 3 – 5%, nơi cao 30 – 40%. Đến nay, các địa phương đã tiến hành phòng trừ được gần 6.000 ha.
 
Dự báo trong thời gian tới, bệnh tiếp tục gia tăng cả về mức độ và phạm vi gây hại, đặc biệt gây hại nặng hơn trên những chân ruộng cấy dày, bón nhiều đạm. Các địa phương cần chú ý, trên những diện tích lúa nhiễm bệnh với tỷ lệ từ 10% trở lên cần hướng dẫn nông dân phòng trừ bằng một trong các loại thuốc như: Valydacin 3-5L, Cavil 50SC, Vida 5WP, Jinggangmeisu 5-10 WP,... Những ruộng bị bệnh nặng phun tiếp lần hai cách lần một 5-7 ngày.


Phú Hương