Toàn tỉnh tăng thêm 105 tàu công suất trên 90 CV

(Baonghean.vn) - Thực hiện công tác quản lý tàu thuyền, đến nay tỉnh ta đã có 2.614 tàu được cấp phép (còn hạn sử dụng), đạt 85% số lượng tàu phải cấp phép.

Trong năm 2011, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực 63/63 cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu trong toàn tỉnh. Tổng số tàu đã được đăng ký quản lý là 4.201 chiếc (đạt 100% kế hoạch, giảm 6,31% so với năm 2010), trong đó tàu có công suất 90 CV trở lên là 953 chiếc (tăng thêm 105 chiếc). Số tàu thuyền đã được đăng kiểm là 2.375 chiếc, đạt 97% tổng số tàu thuyền thuộc diện đăng kiểm và đạt 101% kế hoạch năm.


Phú Hương