Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 2011-2014 mới đạt 7,9%

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 24/12/2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục họp  phiên  thường kỳ tháng 12.
 
Buổi chiều, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến 4 nội dung:  Báo cáo thực hiện các chương trình, dự án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động số 24 - Ctr/TU ngày 08/10/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị;  Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2014 và đề xuất chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý, cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân loại đô thị Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) thành đô thị loại 5. 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Về nội dung thực hiện các chương trình, dự án theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chương trình hành động số 24 – Ctr/ TU về triển khai thực hiện Nghị quyết 26:  Dự kiến, trong 31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh có 26 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt mục tiêu. Trong 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu có 1 chỉ tiêu dự kiến vượt mục tiêu là kim ngạch xuất khẩu, có 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất dịch vụ, Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; có 4 chỉ tiêu khó đạt kế hoạch là:  Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân  2011-2014 mới đạt 7,9% (mục tiêu tăng bình quân hàng năm 11-12%); GDP bình quân đầu người theo giá thực tế 2014 mới đạt 26 triệu đồng; ước năm 2015 khoáng 29 triệu đồng (mục tiêu đạt 33-34 triệu đồng); Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng mới đạt 10,71% (mục tiêu tăng bình quân 15-16% (công nghiệp tăng 17-18%)); Cơ cấu kinh tế.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại cuộc họp
 
Trong 15 chỉ tiêu xã hội chủ yếu có 3 chỉ tiêu dự kiến vượt mục tiêu, có 6 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra, có 2 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo phấn đấu đạt mục tiêu và có 4 chỉ tiêu khó đạt mục tiêu. Về  thực hiện chương trình hành động số 24 – Ctr/TU các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số  đề án như:  phát triển hạ tầng, phát triển điện, sản xuất vật liệu xây dựng không nung, chăn nuôi đại gia súc và chế biến sữa,  đề án phát triển chè, cao su, kinh tế rừng,  kinh tế thuỷ sản...
 
Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  cho rằng đây là một nội dung quan trọng cần được đánh  giá trước thềm đại hội để soát xét lại và tiếp tục chỉ đạo các chỉ tiêu, đề án chưa đạt. Sở KH và Đầu tư cần đánh giá cụ thể, sát hơn, chỉ ra cụ thể 8 đề án chậm, 1 qui hoạch chưa xây dựng được  và các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. 
 
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo phát biểu ý kiến
 
Về quy định về quản lý, cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường giao cho ngành chức năng về đánh giá kỹ hơn để trình UBND tỉnh vào cuộc họp sau. Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân loại đô thị Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) thành đô thị loại 5, UBND tỉnh đồng tình với dự thảo để chuẩn bị đưa ra kỳ họp Hội đồng trong thời gian sớm nhất. 
 
                Châu Lan