Tôn trọng tính cổ truyền trong các lễ hội

(Baonghean.vn) - Chiều 7/10, Đoàn giám sát văn hóa của HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Hưng Nguyên.

Hiện nay trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có 111 di tích, trong đó 12 di tích được xếp hạng quốc gia, 15 di tích cấp tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn nơi có di tích và Ban quản lý di tích bố trí cán bộ theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Hàng năm trích ngân sách 100 triệu đồng để chống xuống cấp cho di tích. Mỗi năm huyện tổ chức kiểm tra tại các di tích trên địa bàn, kịp thời có các giải pháp tôn tạo, bảo tồn đúng qui định.
Bà Tôn Thị Cẩm Hà – Phó trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh phát biểu ý kiến
Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số tồn tại như: công tác tuyên truyền quảng bá chưa thật sự hấp dẫn, cuốn hút; công tác xã hội hóa về lễ hội còn nhiều hạn chế, chưa huy động sự giúp đỡ hỗ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; lễ hội chưa thực sự gắn với du lịch, phần nào còn mang tính hành chính.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Ban Di tích danh thắng Sở VH-TT-DL phát biểu về vấn đề xếp hạng, bảo tồn các di tích cách mạng
Qua chuyến thực địa tại các di tích trên địa bàn, Đoàn giám sát nhận thấy huyện Hưng Nguyên đã có kế hoạch xây dựng các di tích thành điểm văn hóa, tâm linh của vùng. Tuy nhiên chính quyền địa phương từ xã đến huyện cần có lộ trình xây dựng xếp hạng các di tích lịch sử cách mạng, có kế hoạch thu hút khách tham quan, tổ chức học tập, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tránh tình trạng một số di tích đã được xếp hạng nhưng chưa có tác động tích cực trong đời sống. Đoàn cũng đề nghị với chính quyền địa phương cần xây dựng lộ trình đưa lễ hội về với cộng đồng.
 
Thanh Nga