Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Vương quốc Bỉ, Liên minh Châu Âu, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Anh

Ngày 14/1, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ra Thông cáo cho biết: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ E-li-ô Đi Ru-pô, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Hec-man Van Rôm-pơi, Tổng thống Cộng hòa I-ta-li-a Gioóc-giô Na-pô-li-ta-nô và Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len Đa-vít Ca-mơ-rôn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu; thăm cấp Nhà nước Cộng hòa I-ta-li-a và thăm chính thức Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 01 năm 2013./.


Theo (ĐCSVN) – L.T