Tổng công ty Đường sắt thoái 100% vốn tại Công ty Toa xe Hải Phòng

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Toa xe Hải Phòng (Haseco).
 
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ thoái vốn tại 7 công ty cổ phần (ảnh minh họa)
 
Ngoài đơn vị này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng sẽ thực hiện thoái vốn tại 6 công ty cổ phần khác, gồm: Tổng công ty Công trình đường sắt; Công trình 6; Đầu tư và Xây dựng công trình 3; Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải; Đầu tư công trình Hà Nội; Vận tải và Thương mại đường sắt. Tổng cộng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ thoái vốn tại 7 công ty cổ phần.
 
Theo ông Vũ Anh Minh -Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Giao thông Vận tải), năm 2015 Bộ Giao Thông Vận tải sẽ tập trung cổ phần hóa tất cả các doanh nghiệp sự nghiệp công lập nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, kể cả các Tổng công ty như Vietnam Airlines, cảng biển, cảng hàng không… 
 
Đáng lưu ý, trong tháng 4 này Bộ Giao thông vận tải sẽ trình Thủ tướng phương án cổ phần hóa, thoái vốn trên 22.000 tỷ đồng, vì cổ phần hóa sẽ tạo điều kiện thu hút được nguồn lực xã hội đầu tư vào để doanh nghiệp thực sự phát triển mạnh mẽ.
 
Theo Infonet