Tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp

(Baonghean) - Kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố Vinh khóa XX, nhiệm kỳ 2011 – 2016, thông qua hệ thống MTTQ thành phố và các thành viên, các cử tri và nhân dân thành phố kiến nghị nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành cấp thành phố.

Về phát triển kinh tế, giải quyết việc làm
 
Cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục có các dự án, đề án phát triển sản xuất giúp nông dân chuyển đổi các mô hình kinh tế có thu nhập cao; các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp cần kịp thời để tạo hiệu quả thiết thực. Thành phố cần nghiên cứu quy hoạch chợ hoa cây cảnh cho các làng nghề trồng hoa, cây cảnh để có điều kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm và giao dịch; đầu tư có hiệu quả dự án trồng rau sạch ở các xã theo hướng công nghiệp, từ khâu đầu tư đến sản xuất và tiêu thụ. Cử tri cũng kiến nghị thành phố cần sớm hoàn thành chợ đầu mối rau quả phía Tây đình chính chợ Vinh và đưa các hộ kinh doanh rau quả trên trục đường Hồng Sơn vào kinh doanh nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường, đảm bảo trật tự đô thị và tạo cảnh quan sạch – đẹp khu vực đường Hồng Sơn và đền Hồng Sơn. Quan tâm đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu người lao động của thành phố, nhất là lao động và con em nông dân bị  thu hồi đất, thời gian qua đã có một số dự án, đề án về giải quyết việc làm song chưa được phát huy. 
 
Về đất đai, đô thị, xây dựng cơ bản
 
Cử tri phản ánh thủ tục cấp GCNQSĐ cho nhân dân, nhất là việc cấp đổi cho các xã còn rườm rà, các phòng chức năng chưa làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn thủ tục nên nhân dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ dẫn đến tiến độ còn chậm. Việc phối hợp với các phường, xã để rà soát, đối chiếu, điều chỉnh các sai sót trong việc lập bộ thuế đất phi nông nghiệp quá chậm. Cử tri cũng kiến nghị thành phố tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thuê đất nhưng nhiều năm không sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả gây lãng phí, nợ đọng tiền thuê đất, làm phát sinh các điểm phức tạp về TNXH, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện cấp GCNQSD đất ở cho các hộ dân tại một số khu tập thể; đồng thời xem xét điều chỉnh quy hoạch để các hộ dân ở khu tập thể được cải tạo sửa chữa nhà ở. Tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan, UBND phường, xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt phải đồng bộ, quyết liệt hơn trong xử lý các vi phạm, tránh việc tái lấn chiếm đang còn phổ biến như hiện nay.
 
Về vệ sinh môi trường, điện, nước
 
Cử tri kiến nghị thành phố cần chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và  các nhà máy sản xuất, các đơn vị, bệnh viện.... Tổ chức rà soát lại việc giao chỉ tiêu thu phí vệ sinh cho các phường, xã đảm bảo tính chính xác (tương đối); nhiều phường, xã cho rằng thành phố giao chỉ tiêu như hiện nay là quá cao so với số liệu thực tế của địa phương nên thu không đạt chỉ tiêu, gây khó khăn cho ngân sách phường, xã; đề nghị thành phố không giao việc thu phí vệ sinh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho phường, xã vì phường, xã không quản lý loại hình này cũng như không có thẩm quyền xử lý nếu họ không chấp hành; đề nghị chuyển giao về cho công ty TNHH 1 thành viên môi trường đô thị Nghệ An thu như trước đây.... 
 
Về văn hóa, giáo dục, chính sách xã hội
 
Cử tri kiến nghị thành phố cần tăng cường chỉ đạo các phòng chức năng, các phường, xã tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trong quảng cáo rao vặt; việc quảng cáo không có giấy phép, quảng cáo không đúng giấy phép được cấp, thu hồi sau khi hết thời hạn quảng cáo; tình trạng bán hàng rong gắn loa quảng cáo… chưa được xử lý nghiêm. Việc điều chuyển giáo viên cần thực hiện trước khi năm học bắt đầu để các trường cũng như giáo viên ổn định; các cấp đã có quy định cấm việc dạy thêm sai quy định, nhưng công tác quản lý, xử lý sai phạm chưa nghiêm. Ngành LĐ-TB&XH thành phố cần quan tâm hướng dẫn và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ, chính sách người có công cho các đối tượng được hưởng kịp thời, như: chế độ cho nạn nhân bị chất độc Dioxin; Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc… sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ trở về địa phương.
 
Công tác cải cách hành chính
 
Cử tri cho rằng, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức thành phố và phường, xã chậm được khắc phục. Việc chấp hành mệnh lệnh hành chính của một số phòng, đơn vị, UBND phường, xã chưa nghiêm, còn đùn đẩy trách nhiệm, không được xử lý. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở thành phố và phường, xã đạt tỷ lệ cao (94,3% và 93,6%), nhưng vẫn còn nhiều vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, kịp thời dẫn đến người khiếu kiện bức xúc. Một số vụ việc UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản đôn đốc nhưng một số phòng, đơn vị, UBND phường, xã không chấp hành hoặc đùn đẩy, gây chậm trễ trong giải quyết đơn thư, cá biệt có trường hợp thời gian kéo dài, vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo.
 
Minh Chi
(tổng hợp)