Tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI

(Baonghean) - Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp 150 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND và các ngành cấp tỉnh. 
 
- Về phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, cử tri nhiều địa phương trong tỉnh, cho rằng, Nghệ An là tỉnh có diện tích nông nghiệp và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, vì vậy cần có giải pháp hữu hiệu trong việc thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục có các chính sách hỗ trợ xây dựng “cánh đồng mẫu lớn” theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn”. Tập trung chỉ đạo và có cơ chế hỗ trợ thành lập các hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 để thực hiện chức năng nghiên cứu, dự báo thị trường, quy hoạch sản xuất, cung cấp đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các hộ thành viên. 
 
- Về lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông, cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiến hành tổng rà soát các dự án đã quy hoạch, dự án đã được chấp thuận đầu tư mới, đầu tư mở rộng nhưng chưa hoặc chậm triển khai, trên cơ sở đó thu hồi các dự án treo, điều chỉnh lại tiến độ, thông báo rộng rãi, công khai cho nhân dân trong vùng dự án biết và giám sát, tạo điều kiện cho cuộc sống của người dân. Cử tri một số địa phương phản ánh nhiều công trình giao thông bị xuống cấp, hư hỏng; việc thi công một số công trình chậm tiến độ; chất lượng một số công trình thấp, vừa thi công xong đã gây sụt lún như Quốc lộ 1A đoạn từ Thị trấn Diễn Châu đến Quán Hành, đường vào trung tâm xã Nghĩa Hòa (Thị xã Thái Hòa)... Tăng cường kiểm tra, giám sát hoat động xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường liên xã, tỉnh lộ, góp phần cho việc lưu thông của người dân dễ dàng. 
 
- Lĩnh vực lao động, đào tạo nghề, chế độ, chính sách, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chấn chỉnh tình trạng xuất khẩu lao động “chui”; lừa đảo lao động vào các khu khai thác vàng trái phép làm việc, gây ra nhiều khó khăn và hệ lụy cho nhiều gia đình. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cần rà soát, đánh giá toàn diện công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh; quy hoạch lại mạng lưới cơ sở dạy nghề cho phù hợp với tình hình mới; lựa chọn, ưu tiên hỗ trợ đầu tư các cơ sở dạy nghề theo các nghề trọng điểm để đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH và các cấp chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người có công, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hồ sơ hưởng chế độ thương binh trên địa bàn.
 
- Về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cử tri cho rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn nhìn chung vẫn rất đáng lo ngại, ô nhiễm nước thải từ các bệnh viện, các khu công nghiệp, các làng nghề vẫn còn xảy ra nhiều. Ý thức bảo vệ môi trường của nhiều doanh nghiệp thấp, không thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ môi trường; việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa đúng mức. Đặc biệt, một số doanh nghiệp mặc dù đã bị xử lý nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục hậu quả, tái phạm nhiều lần, không hợp tác với chính quyền địa phương trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường và không bồi thường thiệt hại cho người dân, gây bức xúc trong dư luận.
 
Cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy nhanh việc quy hoạch xây dựng trung tâm xử lý chất thải rắn của các bệnh viện và trung tâm y tế theo Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 5/2/2012 về phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025. Chỉ đạo việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN (nơi đã xây dựng xong); hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của KCN, CCN (đặc biệt là hạ tầng thu gom xử lý nước thải). 
 
Minh Chi(Tổng hợp)