Tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”

(Baonghean) - Sáng ngày 18/10, UBMTTQ tỉnh phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ liên tịch về cuộc vận động  “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” (2000-2011). Tới dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh.

Trong 10 năm qua, MTTQ các cấp phối hợp với Ban ATGT từ tỉnh đến cơ sở tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, ra quân hưởng ứng chiến dịch đảm bảo trật tự ATGT; tổ chức ký cam kết “10 không khi tham giao thông”; gắn việc bình xét danh hiệu khu dân cư tiên tiến với việc đảm bảo ATGT. Đồng thời nhân rộng các mô hình câu lạc bộ “Gia đình không có người vi phạm về trật tự ATGT”, “Cụm liên kết về an ninh trật tự khu công nghiệp”, “Khu phố an toàn”, “Nông dân với ATGT”... Nhờ đó, nhận thức của người dân về đảm bảo trật tự ATGT được nâng cao; tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí; các vi phạm về trật tự ATGT được kiểm soát... Nhiều năm liên tục tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia tặng cờ thi đua dẫn đầu về kiềm chế tai nạn giao thông. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đánh giá cao những nỗ lực và kết quả MTTQ các cấp đã đạt được trong hơn 10 năm thực hiện nghị quyết liên tịch, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, vai trò của MTTQ các cấp còn chưa thể hiện rõ nét... Đồng thời chỉ đạo một số giải pháp như: gắn nội dung cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; gắn tiêu chí giảm thiểu TNGT với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt của từng địa phương, cơ sở; phát huy vai trò của các tổ liên gia, các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, thực hiện việc đảm bảo ATGT...
 
Dịp này, MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện NQ liên tịch về cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.


Thanh Phúc