Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc 2015

(Baonghean.vn) - Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì.

Dự hội nghị có hơn 600 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện 63 tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2015, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc tiếp tục có nhiều chuyền biến quan trọng. Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở các ban, bộ, ngành, địa phương được chú trọng nâng cao. Các hoạt động thông tin đối ngoại ở ban, bộ ngành, địa phương, các đơn vị đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan báo chí đối ngoại được tổ chức bài bản, đồng bộ và ngày càng đi vào thực chất.

Thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài, thông tin bằng tiếng nước ngoài phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền hội nhập quốc tế... được đặc biệt quan tâm. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác tuyên truyền về Biển Đông, phân giới, cắm mốc trên đất liền được chú trọng. Định hướng dư luận và đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bên cạnh những kết quan trọng đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục như: Cơ chế tổ chức, chỉ đạo, phối hợp tuy đã được đổi mới nhưng chưa đồng bộ, chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; công tác theo dõi, dự báo tình hình trong một số trường hợp hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, chỉ đạo định hướng; nội dung, hình thức ấn phẩm tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; thông tin bằng tiếng nước ngoài dù được tăng cường nhưng chưa đến được với nhiều đối tượng quan trọng; tính hiệu quả, thuyết phục trong công tác đấu tranh còn thấp...

Phó Đô đốc - Trung tướng Đinh Gia Thật, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân phát biểu tham luận, cho rằng công tác tuyên truyền biển đảo năm 2016, báo chí cần phải thông tin kịp thời, có định hướng để người dân nhận thức đúng diễn biến tình hình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định và điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh kết luận Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh 2016 là năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tình hình trong nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình quốc tế, khu vực, tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam nêu trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm của Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn về đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của đất nước; tranh thủ hơn nữa sự ủng hộ của dư luận quốc tế đối với Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 25 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2015.

Cảnh Nam