TP Vinh chỉ có 51,6% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động.

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn TP Vinh  hiện có 7.179 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh  theo Luật doanh nghiệp (trong đó có 3.592 Công ty CP, 2.992 Công ty TNHH, 595 doanh nghiệp tư nhân). Vốn đăng ký binh quân đạt từ 2,5 – 3,5 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa hồi phục từ suy thoái kinh tế nên nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất, giải thể, hoặc sản xuất cầm chừng…Theo tin từ UBND thành phố Vinh, chỉ có 3.702 doanh nghiệp trên địa bàn đang hoạt động (chiếm 51,56%), trong đó lĩnh vực khai thác, chế biến, xây dựng là 1.144 doanh nghiệp và phần lớn các đơn vị thuộc lĩnh vực này rất cần có mặt bằng xây dựng nhà xưởng sản xuất – kinh doanh.

Một số doanh nghiệp thuê lại mặt bằng nhà xưởng tại đường Ngô Thị Nhậm - TP Vinh để sản xuất - kinh doanh
Sản xuất ngói màu cao cấp tại Công ty VLXD ICEM ở phường Trung Đô đang phải thuê mặt bằng sản xuất.

TP Vinh đã quy hoạch, đầu tư 5 cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Hưng Lộc, Nghi Phú, Đông Vĩnh, Hưng Đông, Nghi Kim, trong đó cụm công nghiệp Nghi Phú, Hưng Lộc và Đông Vĩnh đã được lấp đầy 100% diện tích, còn 2 cụm công nghiệp đang triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Từ việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, TP Vinh đã thu hút 39 dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng, đồ gia dụng từ nguyên liệu gỗ, đá và sản xuất mây tre đan, sản xuất phân bón…


Hoàng Vĩnh