TP Vinh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp vùng ngoại thành

(Baonghean.vn) - Ngày 4/6, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về 3 nội dung quan trọng liên quan công tác đại hội và phát triển kinh tế TP Vinh. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì cuộc họp.
 
Tại buổi làm việc, sau khi nghe dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII trình đại hội Đảng lần thứ XXIII, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy và đại biểu dự họp đã cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục và có ý kiến bổ sung chỉnh sửa một số nội dung dự thảo. 
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Sau 5 năm thực hiện, đến năm 2014, việc chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn TP Vinh đã góp phần khai thác triệt để các nguồn thu, nâng cao hiệu quả các hoạt động chợ. Thành phố hiện có 2 chợ hạng 1; 4 chợ hạng 2; 13 chợ hạng 3. Mô hình hợp tác xã đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo chuyển đổi mô hình còn nhiều lúng túng; một số ban quản lý chợ chưa chủ động, sau khi chuyển đổi hầu hết các HTX chợ mới chỉ ổn định kinh doanh, chưa  có cơ chế thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.
 
Đồng chí Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh yêu cầu: Thành phố, các phường, xã cần tháo gỡ khó khăn về thủ tục thuê đất, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, công ty, HTX đầu tư kinh doanh quản lý chợ. Tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới chợ để bổ sung hoặc đưa ra khỏi quy hoạch các chợ không phù hợp.
 
Về đề án phát triển nông nghiệp ngoại thành gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố đã xây dựng hiệu quả các dự án như vùng sản xuất rau an toàn, vùng hoa cây cảnh, vùng lúa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản, trồng cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi gia súc gia cầm.
 
Trong 5 năm đã huy động nội lực nhân dân 9 xã ngoại thành gần 160 tỷ đồng, hiến gần 45 ngàn m2 đất và hơn 68 ngàn ngày công xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh chỉ đạo trong thời gian tới cần xem nông nghiệp ngoại thành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và đồng thuận tích cực tham gia; đồng thời quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ.
 
Hương Giang
Đài TT-TH TP Vinh