TP Vinh giải quyết hơn 1.600 vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai

(Baonghean.vn) – Thông trên được ông Trương Xuân Tý, Chánh Thanh tra TP Vinh cho biết tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Vinh khóa XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 khi đề cập đến công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Theo đó, năm 2015, Thanh tra TP Vinh tiến hành 4 cuộc thanh tra đột xuất trên lĩnh vực quản lý thu, chi tài chính; hỗ trợ xi măng cho 25 phường, xã; tuyển dụng, thanh lý hợp đồng lao động tại 1 đơn vị sự nghiệp; 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Thành phố cũng đã giải quyết 1.659/1.710 vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh. Qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm; yêu cầu khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, tồn tại trong quá trình chỉ đạo điều hành.

Ông Trương Xuân Tý, Chánh Thanh tra TP Vinh trình bày kết quả phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP Vinh năm 2015 tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND TP Vinh khóa XX.

Công an TP Vinh đã khởi tố điều tra 1 vụ với 1 đối tượng về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tại xã Nghi Kim; Viện Kiểm sát nhân dân TP quyết định truy tố 2 vụ với 3 đối tượng tại Trung tâm Lao động xã hội TP về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 1 vụ 1 đối tượng tại xã Nghi Kim. Toà án Nhân dân TP cũng thụ lý và đưa ra xét xử 1 vụ án 1 bị cáo tại xã Nghi Kim.

Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí chưa thường xuyên. Việc phát hiện hành vi tham nhũng còn ít; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức và còn mang tính hình thức trong việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, tham nhũng.

Thành Duy